Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning har nye sider

Av admin | 1. februar 2023

Statens sivilrettsforvaltninghar nye hjemmesider SRF er ansvarlig for en rekke statlige ordninger som har stor betydning for enkeltpersoner i Norge. Disse ordningene skal styrke rettssikkerheten og sikre individets rettigheter. Her finner du mye nyttig informasjon

Episode 22 av SMB Norge Podcasten er ute nå!

Av admin | 1. februar 2023

I den tar Klaus og Kristian Eilertsen en lang og god prat med Anne Kari Vindenes og Hans Jørgen Hægh fra vårt kollektive medlem Profesjonelle Vergers Interesseorganisjon (PVI). Å være verge i dag er en tøff og underbetalt jobb, og vi burde absolutt satt mer pris på de som orker ta på seg disse oppgavene for opp til 70.000 mennesker … Les mer

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

PVI har laget en liten informasjonsbrosjyre

Av admin | 13. februar 2022

PVI har som formål å ivareta de profesjonelle vergenes interesser og rettigheter overfor Statsforvalterembetene (SF), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Statens Sivilrettsforvaltning (SRF), og andre offentlige organer Last ned brosjyren her

MinID er en tofaktor-løsning, som betyr at man må bruke to faktorer for å logge inn til en tjeneste. Den ene faktoren er et selvvalgt passord.

Endring i bruk av MinID

Av admin | 1. februar 2023

MinID er modernisert og det påvirker hvordan du kan bruke løsningen. Fra 16. januar vil innlogging med bruk av PIN-koder ikke lenger fungere. Grunnen til dette er at PIN-koder ikke tilfredsstiller kravene til eID. MinID er en tofaktor-løsning, som betyr at man må bruke to faktorer for å logge inn til en tjeneste. Den ene … Les mer

Nytt kompetansemateriell om sosiale tjenester

Nytt kompetansemateriell om sosiale tjenester

Av admin | 1. februar 2023

Kilde NAV.NO Alle NAV-kontor har fått tilgang til nytt kompetansemateriell om sosiale tjenester. Materiellet er utviklet i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og statsforvaltere. Det overordnende og langsiktige målet med Kompetansesatsing sosiale tjenester, er at brukerne skal få bedre og samordnende tjenester i tråd med Lov om sosiale tjenester og NAV-loven, uavhengig av hvilken kommune … Les mer

18 prosent økning i søknader om sosialhjelp, viser ny undersøkelse

18 prosent økning i søknader om sosialhjelp, viser ny undersøkelse

Av admin | 1. februar 2023

Kilde: NAV:NO Antallet søknader om økonomisk sosialhjelp har gått opp det siste året, men det er store variasjoner kommunene imellom. Ukrainske flyktninger forklarer mye av økningen, men flere kommuner er bekymret for at økte priser vil føre til at flere grupper vil slite denne vinteren. Kommunene får nå en ny veileder for økonomisk stønad som skal være … Les mer

Flere AAP-mottakere på slutten av fjoråret

Av admin | 1. februar 2023

Kilde: NAV.NO Ved utgangen av desember i fjor mottok 139 400 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). I løpet av 4. kvartal økte antallet med 2 000 personer. 4 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år mottok AAP ved utgangen av desember 2022. Antall personer som mottok AAP økte gjennom hele 2022. Årsaken til økningen i … Les mer

Statsforvaltaren i Vestland

Praksisendring for krav til dokumentasjon ved sal av eigedom

Av admin | 13. februar 2022

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Digitale vergefullmakter

Av admin | 13. februar 2022

Samfunnet blir stadig mer digitalisert, men digitale løsninger er ofte ikke tilrettelagt for at en person kan bruke dem på vegne av andre. For at personer som har verge skal motta den bistanden de har behov for, digitaliserer vi vergefullmaktene. Hva er en vergefullmakt? Vergefullmakten er dokumentet som legitimerer vergen til å opptre på vegne … Les mer

folkeregistrert adresse regler

Håndbok i folkeregistrering

Av admin | 14. februar 2022

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Høringsnotat om endringer i vergemålsloven – taushetsplikt og
digitale vergefullmakter

Av admin | 13. februar 2022

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Foreslår nye regler om verger og digitale fullmakter

Av admin | 13. februar 2022

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Ifølge vergemålsloven kreves det domstolsbehandling for å frata den rettslige handleevnen til en voksen person

Ifølge vergemålsloven kreves det domstolsbehandling for å frata den rettslige handleevnen til en voksen person

Av admin | 29. juli 2021

Dokument nr. 15:241 (2015-2016) Innlevert: 19.11.2015 Sendt: 20.11.2015 Besvart: 27.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen   Spørsmål Kari Henriksen (A): Ifølge vergemålsloven kreves det domstolsbehandling for å frata den rettslige handleevnen til en voksen person. Samtykkekompetanse kan fratas ved en legeattest. Resultatet vil i begge tilfeller kunne medføre en umyndiggjøring. Hvordan betrakter statsråden forholdene … Les mer

Taushetsplikt og samarbeide på tvers av tjenestene

Taushetsplikt og samarbeide på tvers av tjenestene

Av admin | 29. juli 2021

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

alternativer til vergemål

Hva er alternativene til vergemål?

Av admin | 29. juli 2021

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

PVI har som formål å ivareta de profesjonelle vergenes interesser og rettigheter

fra PVI – Hvordan ble et representantforslag til å styrke og forbedre vergemålsordningen og hva betyr det for oss verger?

Av admin | 6. juni 2021

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Grunnbeløpet i folketrygden

Av admin | 24. mai 2021

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

DNB avvikler legitimasjon på bankkort

DNB avvikler legitimasjon på bankkort

Av admin | 10. juni 2021

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Rundskriv for Tinglysingen

Rundskriv for Tinglysingen

Av admin | 24. mai 2021

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Vergen skal gjennom dette skjemaet erklære at regnskapet er ført, at eiendeler er forvaltet i henhold til lov og forskrift, og at alle påkrevde opplysninger og dokumenter er oversendt statsforvalteren.

Nytt skjema dersom du avslutter et vergeoppdrag

Av admin | 20. mars 2021

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

kurs for nye verger

Statsforvalteren i Innlandet – kurs for nye verger

Av admin | 29. juli 2021

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Digital ekskludering

Digital ekskludering

Av admin | 25. mai 2021

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Taushetsplikt og samarbeide på tvers av tjenestene

Av admin | 24. mai 2021

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Representantforslag om å styrke og forbedre vergemålsordningen

Av admin | 24. mai 2021

Vedtak i korthet Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet om å styrke og forbedre vergemålsordningen. Forslaget om at Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av vergemålsordningen og legge frem forslag til lovendringer som styrker og forbedrer den, ble enstemmig vedtatt av Stortinget.   Bakgrunn Vergemålsordningen skal verne om de aller mest … Les mer

FasteVerger Webinar

Hva er alternativene til vergemål ?

Av admin | 26. mai 2021

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Av admin | 24. mai 2021

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Er du ny som verge? En hurtigguide til å komme i gang med vergeoppdraget

Av admin | 17. februar 2021

Et svært praktisk hefte utarbeidet av Statsforvalteren i Rogaland Det handler ikke om deg Lytt og finn ut hva vergehaver vil og trenger. Respekter hans/hennes ønsker. Ta hensyn til det den andre vil, selv om han/hun ikke forstår alt. Støtt ham/henne i å ta egne valg. Gi råd og veiledning, men du skal ikke overstyre. … Les mer

FONDET FOR SMÅ GLEDER

Av admin | 20. mars 2021

Kilde CCR Her kan verge søke om penger til sine klienter med psykose lidelser med faktisk håp om å få noe. – velferdsfondet for psykiatriske langtidspasienter Fondet har som formål å øke livsgleden hos psykiatriske langtidspasienter under offentlig omsorg. Målgruppen er personer i Norge med kroniske psykoselidelser, unntaksvis med andre tilsvarende alvorlige sinnslidelser. Fondet ble … Les mer

Elæringskurs for verger

Av admin | 20. mars 2021

Statens sivilrettsforvaltning har nå laget en ny kursplattform for verger. Det første kurset vi har lansert, er et introduksjonskurs for nye verger, og gir en innføring i det mest grunnleggende en verge må vite om vergens rolle, hva vergen må kunne og vergemålssystemet. Selv om introkurset først og fremst er for nye verger, oppfordres alle … Les mer

Vergemål på Facebook

Av admin | 20. mars 2021

Nå lansereres siden «Vergemål» på Facebook, som vil kunne være en nyttig kilde til informasjon og nytt om ordningen. I tillegg til å gi informasjon om hva vergemål er og hvordan ordningen fungerer, vil siden også gi informasjon ved endringer i regelverket knyttet til vergemål, og kan være nyttig både for verger, personer som har … Les mer

Statens sivilrettsforvaltning: FUFINN Vergemål

Av admin | 20. mars 2021

Målsettingen med prosjektet er å legge til rette for mer effektive representasjonsordninger for personer med nedsatt funksjonsevne. For å få til dette skal prosjektet utvikle et system der vergefullmakter kan registreres i et sentralt fullmaktsregister (FUFINN). Slik blir det tilgjengelig for aktørene som vergen skal samhandle med, og vergene kan ta i bruk egen elektronisk … Les mer

Verger skal som den klare hovedregel ikke samtykke til helsehjelp

Av admin | 18. desember 2020

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Om vergens taushetsplikt

Av admin | 5. januar 2021

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Fylkesmannen blir statsforvalter!

Statsforvalteren arbeider for at Oslo og Viken skal være et godt område å bo og arbeide i. Vi har kontorer på tre steder: Moss: Vogts gate 17 Oslo: Holberg Terrasse, Stensberggata 27 Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 (Drammen stasjon Business Center)

Informasjonsskriv om vergemål

Av admin | 11. desember 2020

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

FYLKESMANN SKAL BYTTE NAVN TIL STATSFORVALTER

Oversendelse av digital post

Av admin | 2. desember 2020

Vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken skal på vegne av Statens sivilrettsforvaltning sette i gang med en pilot/prøveprosjekt for utsendelse av digital post. Dette innebærer at de som har bruker hos Digipost og EBoks vil kunne få post fra vergemålsavdelingen digitalt. Prøveprosjektet starter 01.12.2020. Vi ber om at verger, vergehavere og andre som mottar … Les mer

FYLKESMANN SKAL BYTTE NAVN TIL STATSFORVALTER

FYLKESMANNEN SKAL BYTTE NAVN TIL STATSFORVALTER

Av admin | 26. oktober 2020

Fra 1. januar 2021 heter Fylkesmannen i Oslo Viken: Statsforvalteren i Oslo og Viken. Regjeringen har bestemt at vFylkesmannen skal ha et kjønnsnøytralt navn. «Statsforvalter» sier samtidig tydeligere at vi er statens regionale representant. – Jeg er godt fornøyd med min nye tittel som hverken inneholder «fylke» eller «mann», sier Valgerd Svarstad Haugland som blir den … Les mer

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Av admin | 5. september 2020

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2020 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2020 (1,9 pst.). Rundskriv A-1/2020 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 (med virkning fra 1. september 2020) Rundskriv | Dato: 27.08.2020 Dette rundskrivet (A-1/2020) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 (med … Les mer

Høringssvarene er oppdatert.

Av admin | 13. juni 2020

Det foreslås endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften. Les høringssvarene her Høringsbrev Expand Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften. Forslagene omhandler blant annet endringer i reglene for godtgjøring av verger, herunder forslag om innføring av en egen sats for arbeid utført i starten av oppdraget, en … Les mer

Hvor mye er en G?

Av admin | 5. september 2020

Regulering av grunnbeløpet og pensjonane frå 1. mai 2020 Trygdedrøftingane, som blei utsette som følgje av koronapandemien, er gjennomførte. Grunnbeløpet i folketrygda aukar med 1,5 prosent frå 99 858 kroner til 101 351 frå 1. mai 2020. Til grunn for reguleringa ligg ein lønsvekst på 1,7 prosent, det same som i lønnsoppgjeret i frontfaget. Trygdedrøftingane … Les mer

Sivilombudsmannen

Fratakelse av vergeoppdrag

Av admin | 13. juni 2020

Kilde: Sivilombudsmannen Saken gjelder Statens sivilrettsforvaltnings (SRF) vedtak om å frata en mor vergeoppdraget for sin voksne sønn. Sønnen ønsket å bo i egen leilighet i foreldrenes hus. Mor mente at sønnens helsetilstand var god nok til at hans ønske skulle bli respektert. Fordi mor motsatte seg at sønnen skulle bo på kommunal institusjon, sendte … Les mer

Fremtidsfullmakt

Vergemål 2020 – Hvem tar dine valg?

Av admin | 11. mars 2020

– Eit viktig prinsipp at alle skal ha like høve til å ta eigne val 41.500 vaksne personar som har verje og deira 27.700 verjer har hovedfokus i årsmeldinga for verjemål i 2019. Årsmeldinga blei presentert på frukostseminaret «Verjemål 2020 – kven tek dine val?» hjå Statens sivilrettsforvaltning (SRF) onsdag 11. mars, kor sjølbestemming og tilpasning til … Les mer

Kontanttjenester i butikk

Av admin | 13. juni 2020

Kilde: DnB 1450 butikker snart klare Der de har «Kontanttjenester i butikk» kan du gjøre mer enn å ta ut noen hundrelapper når du handler. Dette må du vite om tilbudet «Kontanttjenester i butikk» vil erstatte DNBs kontanttilbud gjennom Posten, som blir avviklet 30. juni i år. I butikkene som har «Kontanttjenester i butikk» vil … Les mer

Ein har ikkje rett på sosialstønad til å betale gjeld

Av admin | 6. februar 2020

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Tolga-rapporten er overleverte til regjeringen

Av admin | 2. mars 2020

Kilde: Regjeringen.no Regjeringen mottok i dag rapporten om den såkalte Tolga-saken. – Dette er en sak vi har tatt på største alvor. Jeg er glad for at vi nå har fått en grundig gjennomgang av alle sider ved denne saken. Nå skal vi sette oss godt inn i rapporten og arbeidsgruppas tilrådninger og vurdere hvordan … Les mer

gyldig legitimasjonsdokument,

Personer som ikke har gyldig legitimasjon

Av admin | 23. november 2019

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Hvordan avslutte/sperre pmv’s Digipost?

Hvordan avslutte pmv’s Digipost?

Av admin | 23. november 2019

Du kan deaktivere eller si opp avtalen med digipost Deaktivering Jeg deaktiverer med dette Digipost-kontoen min. Jeg er klar over at jeg ikke lenger vil motta brev i min personlige digitale postkasse, men at kontoen fortsatt vil eksistere og at de brevene jeg har i Digipost-arkivet mitt blir liggende. Postmottak kan enkelt reaktiveres på et … Les mer

Rekkevidden av fremtidsfullmakt

Av admin | 23. november 2019

Høyesteretts kjennelse 18. september 2019, HR-2019-1758-A, (sak nr. 19-11479SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A (advokat Bent Endresen) mot B, C (advokat Janne Karin Rasmussen) Dommere: Endresen, Matheson, Falch, Østensen Berglund, Steinsvik Gjenlevende ektefelle i uskiftebo hadde gitt to av sine tre livsarvinger fremtidsfullmakt til å foreta alle disposisjoner av økonomisk og personlig art fra det tidspunkt … Les mer

Kraftig vekst i bruk av fremtidsfullmakter

Av admin | 23. august 2019

Fremtidsfullmakter er i ferd med å få fotfeste for alvor i Norge. Fylkesmannen i Oslo og Viken jobber med å stadfeste fremtidsfullmakter når de trer i kraft – og har både gode tips og noen advarsler til deg som vurderer å skrive en fremtidsfullmakt.   Kilde: Skattebetalerforeningen Foto ved STIG FLESLAND Artikkelen er hentet fra … Les mer

Dom: Fratakelse av rettslig handleevne i økonomiske forhold

Av admin | 23. januar 2020

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

gyldig legitimasjonsdokument,

Personer som ikke har gyldig legitimasjon

Av admin | 23. november 2019

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Vårt nye noregskart

Av admin | 19. desember 2018

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Melding til Fylkesmannen

Send melding til Fylkesmannen - Sikkert og med raskere behandling.
Her kan du sende meldinger til Fylkesmannen ved bruk av sikkert skjema.

OBS for raskere behandling og at saken legges i korrekt mappe er det viktig at  fødselsnummer og saksid påføres korrekt i Altinn.
Det kreves innlogging gjennom ID-porten. (altinn)

Sistenytt

SATSER fra A – Å

Her finner du satser for pengestøttene fra NAV. Alderspensjon Expand Minste pensjonsnivå for deg som er født i 1953 og tidligere Størrelsen på minste pensjonsnivå avhenger av sivilstatusen din. Satsene gjelder fra og med 1. mai 2022. Type sats Beløp i året Lav sats 173 025 kroner Ordinær sats 200 257 kroner Høy sats 210 730 kroner Særskilt sats for enslige … Les mer

FULLMAKTSTEKST

Her kan du verifisere vergefullmakten Virksomhet Legitimasjon Beskrivelse Bank Representasjon dagligbank Omfatter oppgaver knyttet til å opprette kundeforhold, opprette/avslutte konto, disposisjonsrett, etablere/endre betalingsavtaler og forvalte låneavtaler Bank Ta opp lån/kreditter Gjelder søknad om etablering av banklån – dette krever statsforvalterens samtykke Forsikringsselskap Forvalte forsikringsavtaler Omfatter oppgaver knyttet til å etablere/endre/avslutte forsikringsavtaler og representasjon ved forsikringsoppgjør … Les mer

X

Glemt passord?

Bli medlem