Nytt navn på Statsforvalteren i Oslo og Viken blir Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Nytt navn på Statsforvalteren i Oslo og Viken blir:

Av admin | 18. mars 2024

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. mars 2024. Fremmet av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.     fra 1. juli 2024. Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus på bokmål På nynorsk blir navnet Statsforvaltaren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.   Les mer her…

Skann passet ditt i BankID-appen for å få ID-kort på mobilen

Nå får du legitimasjon på mobilen med ID-kort i BankID-appen

Av admin | 16. mars 2024

Kilde BankID Nå kan du droppe å ta med passet når du skal vise legitimasjon på Vinmonopolet og Posten. Skann passet ditt i BankID-appen for å få ID-kort på mobilen. Vi fasteferger har testet og det er enkelt og genialt. Vi håper mange leverandører blir med.   Endelig leg på mobilen! Med ID-kort i BankID-appen … Les mer

Nå er vergefullmakten blitt digitalisert, noe som er en stor forenkling både for vergene og Skatteetaten

Nå blir det enklere å være verge

Av admin | 16. mars 2024

Kilde: Skatteetaten 42.000 mennesker er avhengig av hjelp fra verge for å holde kontakt med Skatteetaten og andre instanser. I år er første gang vergene kan hjelpe til med skattemeldingen uten papirfullmakt. Det betyr bedre personvern for de som har verge, og mindre tidsbruk for vergene. Nå er vergefullmakten blitt digitalisert, noe som er en … Les mer

Snart kan kommunene tilby digitalt ledsagerbevis

Av admin | 16. mars 2024

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

SRF har nå oppgradert en rekke digitale vergemålsskjema i Altinn.

Oppgraderte skjema på Altinn

Av admin | 3. januar 2024

SRF har nå oppgradert en rekke digitale vergemålsskjema i Altinn. De nye skjemaene vil innebære en klar forbedring, med bedre funksjonalitet som vil gjøre utfyllingen enklere og mer brukervennlig. De som har påbegynt skjema i en eldre versjon må dessverre fylle ut på nytt     Elektroniske skjema Melding til statsforvalteren 1 Melding til statsforvalteren Egner … Les mer

Registeret for digitale verjefullmakter er no klart

Registeret for digitale verjefullmakter er no klart!

Av admin | 13. november 2023

Kilde: vergemal.no Dette markerer slutten på den tidlegare praksisen der verja måtte sende ei papirfullmakt rundt til bankar og store offentlege aktørar. Snart kan dei fleste av desse aktørane enkelt hente den same informasjonen frå Folkeregisteret. Dette skal gjere verjemålsordninga meir effektiv. Vi er veldig stolte av løysinga vi har vore med på å få … Les mer

ÅRSMELDING VERGEMÅL 2022

ÅRSMELDING OM VERGEMÅL 2022

Av admin | 2. mai 2023

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Statsforvalteren – Årsrapporter for 2022

Av admin | 14. mars 2023

Her er det mye spennende å lese om vergemål Statsforvalterne rapporterer til Kommunal- og distriktsdepartementet innen 1. mars. Denne siden viser årsrapporter for 2022, og du kan se på revisjonsberetningene. Du kan også finne årsrapporter fra andre år i arkivet. Kilde: Regjeringen.no Les fra ditt fylke her: ÅRSRAPPORTER (WEBVERSJON) Årsrapport for Oslo og Viken Årsrapport … Les mer

Stortinget har ferdigbehandlet saken

Endringer i vergemålsloven mv

Av admin | 30. mars 2023

(vergemål som frivillig støttetiltak mv.) Prop. 141 L (2021-2022), Innst. 219 L (2022-2023), Lovvedtak 44 (2022-2023) Vedtak i korthet Stortinget har vedtatt endringer i vergemålsloven. Endringene er ment å tydeliggjøre reglene om selvbestemmelse. Et alminnelig vergemål skal følge av den enkeltes ønske om og i utgangspunktet uttrykte samtykke til bistand.   Se Statsråd Emilie Mehl … Les mer

Kostnader til godtgjørelse og kostnadsdekning til verge – 2022

Av admin | 15. mars 2023

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Oslo er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by. Fylket og bykommunen ligger i det sentrale østlandsområdet, innerst i Oslofjorden. Oslo kommune har 709 037 innbyggere.

Søknad om legat til økonomisk vanskeligstilte – OSLO

Av admin | 21. mars 2023

Legater til økonomisk vanskeligstilte består av fire legater: barnelegat, eldrelegat, sykdomslegat og sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte. Frist for å søke Søknadsfristen er onsdag 19. april 2023. Bestill bostedsattest fra Skatteetaten så fort som mulig. Det kan ta flere uker før du mottar denne i postkassen. Bor du alene bestiller du bostedsattest for «Meg selv». Er dere … Les mer

Skatteetaten

Skatteregler for verger

Av admin | 28. februar 2023

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.

Siste nytt fra SFOV

Av admin | 13. mars 2023

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

øke livsgleden hos psykiatriske langtidspasienter under offentlig omsorg.

FONDET FOR SMÅ GLEDER

Av admin | 28. februar 2023

– velferdsfondet for psykiatriske langtidspasienter   Fondet har som formål å øke livsgleden hos psykiatriske langtidspasienter under offentlig omsorg. Målgruppen er personer i Norge med kroniske psykoselidelser, unntaksvis med andre tilsvarende alvorlige sinnslidelser. Fondet ble stiftet i 1993 og gir økonomiske bidrag til anskaffelse av ting og tjenester som pasientene ikke har råd til, og … Les mer

Hvordan avslutte/sperre pmv’s Digipost?

Hvordan avslutte pmv’s Digipost?

Av admin | 23. februar 2023

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Profesjonelle vergers interesseorganisasjon PVI

INNKALLING ÅRSMØTE PVI for 2022

Av admin | 24. februar 2023

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Vergemål

FULLMAKTSTEKST

Av admin | 1. februar 2023

Her kan du verifisere vergefullmakten Virksomhet Legitimasjon Beskrivelse Bank Representasjon dagligbank Omfatter oppgaver knyttet til å opprette kundeforhold, opprette/avslutte konto, disposisjonsrett, etablere/endre betalingsavtaler og forvalte låneavtaler Bank Ta opp lån/kreditter Gjelder søknad om etablering av banklån – dette krever statsforvalterens samtykke Forsikringsselskap Forvalte forsikringsavtaler Omfatter oppgaver knyttet til å etablere/endre/avslutte forsikringsavtaler og representasjon ved forsikringsoppgjør … Les mer

Legelisten.no ble lansert i mai 2012. Målet var da å gjøre det enklere for folk å finne en god fastlege. Etter en million besøk utvidet vi sommeren 2013 nettsiden til å også dekke tannleger og i 2014 og 2015 har spesialistleger og kiropraktorer blitt lagt til.

Vurder sykehjem på Legelisten

Av admin | 21. februar 2023

Det har vært mye omtale i media den siste tiden om eldre som får uverdig behandling på sykehjem. Økt oppmerksomhet om både gode og dårlige opplevelser folk har på sykehjem kan være med å bidra til økt fokus på kvalitet og verdighet i eldreomsorgen. Vi har derfor nå lansert mulighet for å skrive vurderinger om … Les mer

Justis- og beredskapsdepartementet-veileder

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder

Av admin | 15. februar 2023

Kilde:Justis- og beredskapsdepartementet Basert på en utredning av professor, ph.d. Morten Holmboe, utført på oppdrag fra og i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet. Mange som jobber i forvaltningen opplever reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt som kompliserte. Det kan være vanskelig å finne ut hvilke regler som gjelder for dem, og hvordan reglene skal anvendes. … Les mer

Regelendringer og satser

Regelendringer og satser fra januar 2023

Av admin | 21. februar 2023

Her finner du en oversikt over noen av de viktigste endringene i regelverk og satser fra 1. januar 2023. Oversikten vil bli forløpende oppdatert, med forbehold om at det kan komme endringer. Dagpenger Fra 1. januar 2023: Barnetillegg til begge forsørgere Nå kan begge forsørgere få barnetillegg hvis begge forsørgerne mottar dagpenger. Du søker om … Les mer

SATSER fra A – Å

Av einarca | 5. januar 2023

Her finner du satser for pengestøttene fra NAV. Alderspensjon Expand Minste pensjonsnivå for deg som er født i 1953 og tidligere Størrelsen på minste pensjonsnivå avhenger av sivilstatusen din. Satsene gjelder fra og med 1. mai 2022. Type sats Beløp i året Lav sats 173 025 kroner Ordinær sats 200 257 kroner Høy sats 210 730 kroner Særskilt sats for enslige … Les mer

Skattemelding

Ofte stilte spørsmål skattemeldingen 2022

Av admin | 10. februar 2023

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning har nye sider

Av admin | 1. februar 2023

Statens sivilrettsforvaltninghar nye hjemmesider SRF er ansvarlig for en rekke statlige ordninger som har stor betydning for enkeltpersoner i Norge. Disse ordningene skal styrke rettssikkerheten og sikre individets rettigheter. Her finner du mye nyttig informasjon

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

Episode 22 av SMB Norge Podcasten er ute nå!

Av admin | 1. februar 2023

I den tar Klaus og Kristian Eilertsen en lang og god prat med Anne Kari Vindenes og Hans Jørgen Hægh fra vårt kollektive medlem Profesjonelle Vergers Interesseorganisjon (PVI). Å være verge i dag er en tøff og underbetalt jobb, og vi burde absolutt satt mer pris på de som orker ta på seg disse oppgavene for opp til 70.000 mennesker … Les mer

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

PVI har laget en liten informasjonsbrosjyre

Av admin | 13. februar 2022

PVI har som formål å ivareta de profesjonelle vergenes interesser og rettigheter overfor Statsforvalterembetene (SF), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Statens Sivilrettsforvaltning (SRF), og andre offentlige organer Last ned brosjyren her

MinID er en tofaktor-løsning, som betyr at man må bruke to faktorer for å logge inn til en tjeneste. Den ene faktoren er et selvvalgt passord.

Endring i bruk av MinID

Av admin | 1. februar 2023

MinID er modernisert og det påvirker hvordan du kan bruke løsningen. Fra 16. januar vil innlogging med bruk av PIN-koder ikke lenger fungere. Grunnen til dette er at PIN-koder ikke tilfredsstiller kravene til eID. MinID er en tofaktor-løsning, som betyr at man må bruke to faktorer for å logge inn til en tjeneste. Den ene … Les mer

Nytt kompetansemateriell om sosiale tjenester

Nytt kompetansemateriell om sosiale tjenester

Av admin | 1. februar 2023

Kilde NAV.NO Alle NAV-kontor har fått tilgang til nytt kompetansemateriell om sosiale tjenester. Materiellet er utviklet i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og statsforvaltere. Det overordnende og langsiktige målet med Kompetansesatsing sosiale tjenester, er at brukerne skal få bedre og samordnende tjenester i tråd med Lov om sosiale tjenester og NAV-loven, uavhengig av hvilken kommune … Les mer

18 prosent økning i søknader om sosialhjelp, viser ny undersøkelse

18 prosent økning i søknader om sosialhjelp, viser ny undersøkelse

Av admin | 1. februar 2023

Kilde: NAV:NO Antallet søknader om økonomisk sosialhjelp har gått opp det siste året, men det er store variasjoner kommunene imellom. Ukrainske flyktninger forklarer mye av økningen, men flere kommuner er bekymret for at økte priser vil føre til at flere grupper vil slite denne vinteren. Kommunene får nå en ny veileder for økonomisk stønad som skal være … Les mer

Flere AAP-mottakere på slutten av fjoråret

Av admin | 1. februar 2023

Kilde: NAV.NO Ved utgangen av desember i fjor mottok 139 400 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). I løpet av 4. kvartal økte antallet med 2 000 personer. 4 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år mottok AAP ved utgangen av desember 2022. Antall personer som mottok AAP økte gjennom hele 2022. Årsaken til økningen i … Les mer

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Av admin | 5. september 2020

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2020 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2020 (1,9 pst.). Rundskriv A-1/2020 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 (med virkning fra 1. september 2020) Rundskriv | Dato: 27.08.2020 Dette rundskrivet (A-1/2020) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 (med … Les mer

Høringssvarene er oppdatert.

Av admin | 13. juni 2020

Det foreslås endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften. Les høringssvarene her Høringsbrev Expand Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften. Forslagene omhandler blant annet endringer i reglene for godtgjøring av verger, herunder forslag om innføring av en egen sats for arbeid utført i starten av oppdraget, en … Les mer

Hvor mye er en G?

Av admin | 5. september 2020

Regulering av grunnbeløpet og pensjonane frå 1. mai 2020 Trygdedrøftingane, som blei utsette som følgje av koronapandemien, er gjennomførte. Grunnbeløpet i folketrygda aukar med 1,5 prosent frå 99 858 kroner til 101 351 frå 1. mai 2020. Til grunn for reguleringa ligg ein lønsvekst på 1,7 prosent, det same som i lønnsoppgjeret i frontfaget. Trygdedrøftingane … Les mer

Sivilombudsmannen

Fratakelse av vergeoppdrag

Av admin | 13. juni 2020

Kilde: Sivilombudsmannen Saken gjelder Statens sivilrettsforvaltnings (SRF) vedtak om å frata en mor vergeoppdraget for sin voksne sønn. Sønnen ønsket å bo i egen leilighet i foreldrenes hus. Mor mente at sønnens helsetilstand var god nok til at hans ønske skulle bli respektert. Fordi mor motsatte seg at sønnen skulle bo på kommunal institusjon, sendte … Les mer

Fremtidsfullmakt

Vergemål 2020 – Hvem tar dine valg?

Av admin | 11. mars 2020

– Eit viktig prinsipp at alle skal ha like høve til å ta eigne val 41.500 vaksne personar som har verje og deira 27.700 verjer har hovedfokus i årsmeldinga for verjemål i 2019. Årsmeldinga blei presentert på frukostseminaret «Verjemål 2020 – kven tek dine val?» hjå Statens sivilrettsforvaltning (SRF) onsdag 11. mars, kor sjølbestemming og tilpasning til … Les mer

Kontanttjenester i butikk

Av admin | 13. juni 2020

Kilde: DnB 1450 butikker snart klare Der de har «Kontanttjenester i butikk» kan du gjøre mer enn å ta ut noen hundrelapper når du handler. Dette må du vite om tilbudet «Kontanttjenester i butikk» vil erstatte DNBs kontanttilbud gjennom Posten, som blir avviklet 30. juni i år. I butikkene som har «Kontanttjenester i butikk» vil … Les mer

Ein har ikkje rett på sosialstønad til å betale gjeld

Av admin | 6. februar 2020

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Tolga-rapporten er overleverte til regjeringen

Av admin | 2. mars 2020

Kilde: Regjeringen.no Regjeringen mottok i dag rapporten om den såkalte Tolga-saken. – Dette er en sak vi har tatt på største alvor. Jeg er glad for at vi nå har fått en grundig gjennomgang av alle sider ved denne saken. Nå skal vi sette oss godt inn i rapporten og arbeidsgruppas tilrådninger og vurdere hvordan … Les mer

gyldig legitimasjonsdokument,

Personer som ikke har gyldig legitimasjon

Av admin | 23. november 2019

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Hvordan avslutte/sperre pmv’s Digipost?

Hvordan avslutte pmv’s Digipost?

Av admin | 23. februar 2023

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Rekkevidden av fremtidsfullmakt

Av admin | 23. november 2019

Høyesteretts kjennelse 18. september 2019, HR-2019-1758-A, (sak nr. 19-11479SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A (advokat Bent Endresen) mot B, C (advokat Janne Karin Rasmussen) Dommere: Endresen, Matheson, Falch, Østensen Berglund, Steinsvik Gjenlevende ektefelle i uskiftebo hadde gitt to av sine tre livsarvinger fremtidsfullmakt til å foreta alle disposisjoner av økonomisk og personlig art fra det tidspunkt … Les mer

Kraftig vekst i bruk av fremtidsfullmakter

Av admin | 23. august 2019

Fremtidsfullmakter er i ferd med å få fotfeste for alvor i Norge. Fylkesmannen i Oslo og Viken jobber med å stadfeste fremtidsfullmakter når de trer i kraft – og har både gode tips og noen advarsler til deg som vurderer å skrive en fremtidsfullmakt.   Kilde: Skattebetalerforeningen Foto ved STIG FLESLAND Artikkelen er hentet fra … Les mer

Dom: Fratakelse av rettslig handleevne i økonomiske forhold

Av admin | 23. januar 2020

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

gyldig legitimasjonsdokument,

Personer som ikke har gyldig legitimasjon

Av admin | 23. november 2019

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Vårt nye noregskart

Av admin | 19. desember 2018

Vennligst Logg inn for å vise dette innholdet. (- Er du ikke medlem? Bli medlem nå!)

Melding til Fylkesmannen

Send melding til Fylkesmannen - Sikkert og med raskere behandling.
Her kan du sende meldinger til Fylkesmannen ved bruk av sikkert skjema.

OBS for raskere behandling og at saken legges i korrekt mappe er det viktig at  fødselsnummer og saksid påføres korrekt i Altinn.
Det kreves innlogging gjennom ID-porten. (altinn)

Sistenytt

SATSER fra A – Å

Her finner du satser for pengestøttene fra NAV. Alderspensjon Expand Minste pensjonsnivå for deg som er født i 1953 og tidligere Størrelsen på minste pensjonsnivå avhenger av sivilstatusen din. Satsene gjelder fra og med 1. mai 2022. Type sats Beløp i året Lav sats 173 025 kroner Ordinær sats 200 257 kroner Høy sats 210 730 kroner Særskilt sats for enslige … Les mer

Nytt navn på Statsforvalteren i Oslo og Viken blir Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Nytt navn på Statsforvalteren i Oslo og Viken blir:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. mars 2024. Fremmet av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.     fra 1. juli 2024. Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus på bokmål På nynorsk blir navnet Statsforvaltaren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.   Les mer her…

X

Glemt passord?

Bli medlem