Kurs for faste verger i Vest Agder

Da er vi nettopp tilbake etter to dager med intense kurs for faste verger i Vest Agder.  1) Praktisk Oppstartskurs for nye verger  2) Rolleforståesle som verge i 2018  3) Den effektive vergehverdagen – den digitale vergen.

Som alltid hvor vi er, møtte vi også i Kristiansand et engasjert vergekorps og ansatte fra Fylkesmannen.  Vergemål er omfattende og  med tre kurs på kort tid er det mye som skal fordøyes og omgjøres til  praksis   tilpasset hver verges egen situasjon og deres vergehavere.

Kursene ble svært dagsaktuelle med  nye oppslag omkring vergemål i mediene. Vergene fikk understreket viktigheten av å sette seg inn og forstå i de nye lovtolkningene og hvordan det påvirker utførelsen av vergemålsoppgaven. Mye tid ble brukt på eksempler og på å forstå  hvordan begrepet «reel vilje» skal tolkes og benyttes og hvor viktig det er å konsultere Fylkesmannen om man er i tvil.

Fagdirektør Gunnar Munkerud ved Justis- og vergemålsavdelingen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fagdirektør Gunnar Munkerud ved Justis- og vergemålsavdelingen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Vergemålsområdet er potensielt i stor endring. Mer enn noen gang må alle som er verger være sitt ansvar- og sin rolle bevisst.  Dessverre kan vi bare konstatere at fremstillingene i mediene ikke dekker alle de menneskene som har en trygg og forutsigbar hverdag takket være en verge som bryr seg, og som ivaretar vergehaver i tråd med lovverket.

En kompetent og trygg verge er en god verge. Kursing og avklaringer blir svært viktig fremover. Likeledes blir samfunnsdebatten omkring dette, et ensidig og negativt fokus i mediene er neppe det som på sikt vil hjelpe og sikre en allerede sårbar gruppe i vårt samfunn.

FasteVerger.no  vil fortsette å engasjere seg både i den pågående debatten og levere kurs som kan bidra til gode og trygge verger

X

Glemt passord?

Bli medlem