Konsekvensene av trygdesvindel kan bli store for den enkelte. I tillegg til mulig fengselsstraff, krever NAV alltid pengene tilbake.

905 personer ble anmeldt for svindel av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP). Hensikten med begge disse stønadene er å hjelpe folk tilbake i jobb. Likevel har majoriteten av de anmeldte jobbet og tjent penger, men latt være å informere NAV. Dermed har de fått utbetalt stønad de ikke har krav på.

– Velferdsordningene er basert på tillit og etterkontroller. Det er alvorlig når noen som er arbeidsføre og har inntekt forsøker å utnytte ordningene, og disse bør merke seg konsekvensene slike valg kan gi, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Bedre kontrollmetoder

De siste tre årene har NAV anmeldt færre for trygdesvindel. Gjennomsnittlig anmeldt beløp for hver sak har gått ned, og det totale beløpet er redusert med 67 millioner kroner. Nedgangen henger sammen med bedre kontrollmetoder og at NAV avdekker sakene tidligere. Dette er mulig gjennom a-meldingen, som krever at arbeidsgivere månedlig rapporterer inn ansattes inntekt til Skatteetaten. Denne har NAV tilgang til i kontrollarbeidet.

– Tallene viser en positiv utvikling, og mye skyldes de nye digitale mulighetene. Det er ikke et mål for NAV å anmelde flest mulig, men alvorlige saker vil vi alltid anmelde. Gjennom raskere avklaring av mindre saker kan vi bedre prioritere større og mer kompliserte saker, sier Vågeng.

Forebyggende samarbeid

NAV samarbeider tett med andre etater for å avdekke organisert økonomisk kriminalitet i arbeidslivet. Målet er også forebygging.
I 2018 ble totalt 58 personer anmeldt for trygdesvindel og arbeidslivskriminalitet (a-krim) for til sammen 27,5 millioner kroner. Slike saker står også for høyest anmeldt beløp. Den største saken er fra Oslo og gjelder svindel av 2,3 millioner kroner i AAP og uføretrygd. Personen hadde jobbet svart med godstransport.

For mer informasjon, kontakt pressevakta hos NAV på telefon: 40 00 31 44.