Hvordan forholde seg til pressen

Hvordan forholde seg til pressen – i en tid hvor alle verger potensielt kan bli kontaktet?

Vergemål er et hett tema i mediene om dagen og dette vil neppe avta. Tolga rapporten kommer snart, brevene om frivillighet er i posten og det dukker stadig opp lite flatterende historier. Mange stiller kritiske spørsmål til vergemål  og hvordan det utøves i Norge i dag.  Vi blir kontaktet av mange av dere som er frustrerte over at alt det gode dere gjør ikke kommer frem og vi har stor forståelse  for det. Dessverre selger ikke de positive historiene like godt.

Det vi ser nå er en selvforsterkende effekt av medieomtalen. Med stygge og triste saker  tenker nok mange at» vi må gå til pressen – da blir vi hørt».  Vi velger å tro at de seriøse mediene klarer å skille det seriøse fra det useriøse.  Uansett bør alle dere med aktive vergeoppdrag ha reflektert over « Hva gjør vi om en journalist  plutselig ringer eller står på døren»

Her er noen tips til deg

  • Orienter alltid Fylkesmannen når du blir kontaktet av pressen.
  • Du har taushetsplikt om enkeltsaker til utenforstående og kan kun uttale deg på generelt grunnlag. Samtidig kan en vergehaver med samtykke oppheve din taushetsplikt, men i de tilfellene avklar forholdet med Fylkesmannen først.
  • Tenk alltid på at din stemme, ansikt og fremtreden er med å gi et bilde av verge- Norge.  Vær rolig, saklig og ikke la deg provosere. Husk at noen kan ta opp en samtale uten din kjennskap og en ubetenksom kommentar vil kunne klippes til slik det passer andre.
    Vær ulastelig antrukket, hvordan du fremstår bidrar i et førsteinntrykk.
  • Dersom du opplever at vergehavere eller de rundt vergehaver velger å true med at de skal gå til pressen, sett deg ned og skriv din versjon i ro og fred og last opp i Altinn med SID nr.  Skulle seriøse aktører ta tak i saken / spørsmålet ligger informasjon klar hos Fylkesmannen.  Ring ditt embete og orienter dem om at noe kan komme i saken.
  • Dokumenter ditt arbeid nøye. Hva har du gjort når? Hvem har sagt og gjort hva?   En grundig vergelogg er til hjelp i mange sammenhenger, ikke bare i denne forbindelsen.
  • Vi verger er kun mennesker og vi kan ta feil valg eller også gjøre feil. Som vi beskriver på våre kurs: Vær åpen, kontakt Fylkesmannen dersom du er i tvil om noe. Rådfør deg med ditt embete. Det er alltid bedre med en telefon for meget enn en for lite.
  • Med få unntak gjør dere alle en utmerket jobb som hjelper enkeltmennesker i sårbare situasjoner. Verger over hele vårt land utfører et samfunnsoppdrag få statlige etater hadde hatt fleksibilitet og kapasitet til å ivareta  på brukerens premisser. Vær stolt av arbeidet du utfører og møt kritiske røster med synlig trygghet, stolthet og en porsjon ydmykhet.

Vi som er verger går en tøff tide i møte tror vi, det vil bli mye fokus i pressen. Søk da støtten i julekort, eposter, og hilsner fra vergehavere eller pårørende for den jobben du gjør gjennom året.

For min egen del har jeg en hilsen fremme når overskriftene lyser mot en. Den er fra en enslig mor på over 80 år som har sin eneste sønn og familie, en psykisk utviklingshemmet sønn på institusjon.
«Nå kan jeg dø, for jeg vet at du vil passe på sønnen min den dagen jeg ikke er her»

Ha en fin vergedag

Carl Christian

X

Glemt passord?

Bli medlem