ÅRSMELDING VERGEMÅL 2020

DIREKTØRENS FORORD

Anne Pauline Jensen
Direktør Anne Pauline Jensen

Kilde: Statens sivilrettsforvaltning

I 2020 har mye vært annerledes. Pandemien har berørt både vergehaverne og vergene. Personer med verge er en mangfoldig gruppe, med ulik grad av sårbarhet. For mange kan det ha vært ekstra vanskelig å forstå hva som skjer og hvorfor hverdagen ikke er som før.

Når mange verger ikke har kunnet besøke personer de er verge for, er det lett å tenke seg at det blir ekstra utfordrende å ivareta personens ønsker og vilje. Vergene står overfor mange utfordringer, og de møter ulike oppfatninger om hvilke oppgaver de skal ha og hvordan de skal eller skulle ha handlet. Dette kan oppleves utfordrende for verger som ønsker å gjøre en så god jobb som mulig, innenfor sitt mandat. Jeg ønsker å takke vergene for den viktige samfunnsinnsatsen de har gjort i 2020.

I vergemålsforskriften fremgår det at Statens sivilrettsforvaltning (SRF) skal lage en årsmelding som gir en løpende vurdering av vergemålsområdet. Vergemålsforvaltningen legger sten på sten for å utvikle ordningen videre. Vi ønsker både å forbedre kvaliteten i ordningen og effektiviteten i forvaltningen av den. Vi har tro på at stadige forbedringer er veien å gå.

Både vergemålsordningen og ordningen med fremtidsfullmakter har fått medieoppmerksomhet i året som har gått. Vi ønsker i denne årsmeldingen å synliggjøre et bredt bilde av ulike hensyn ordningene må ivareta. Ulike perspektiver viser at det ikke alltid finnes ett riktig svar. Korona-året har synliggjort at ulike hensyn kan stå mot hverandre. Det må gjøres valg basert på det kunnskapsgrunnlaget og de mulighetene som finnes. Det som er bra for noen, kan være problematisk for andre. Det er ikke mulig å ivareta alles interesse i alle saker. I denne årsmeldingen ønsker vi å legge til rette for refleksjon knyttet til noen av de avveininger som styrer arbeidet med utvikling av vergemål og fremtidsfullmakter.

Anne Pauline Jensen direktør SRF

 

Les hele årsmeldingen her

X

Glemt passord?

Bli medlem