Oslo og Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Det samanslåtte fylkesmannsembetet i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud får namnet Fylkesmannen i Oslo og Viken frå 1. januar 2019.

RSS Nyheter Fylkesmannen i Oslo og Viken

 • Landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i avfallsanlegg 28. september 2020
  I oktober sjekker myndighetene brannsikkerheten på norske avfallsanlegg og hvordan de begrenser miljøskadene, hvis ulykken først er ute.
 • Planlagt nedetid 28. september 2020
  Fylkesmannens nettsider og digitale tjenester vil dessverre ikke være tilgjengelige tirsdag 29. september i tidsrommet 1600 – 2400. Årsaken er en planlagt oppdatering.
 • Koronadugnaden må fortsette – hva forventes av kommunene? 25. september 2020
  Koronapandemien vil trolig vare et godt stykke ut i 2021. Kommunenes håndtering er grunnleggende for å lykkes med å bekjempe smittespredning. Regjeringen har bedt alle landets ordførere om å følge opp TISK-strategien.
 • Skrantesyke på Hardangervidda 25. september 2020
  Sentrale personer fra Villreinnemnder og -utvalg var samlet i Eidfjord for å drøfte problemstillingene vi står oppe i, og hvordan den lokale forvaltningen kan bidra mest mulig konstruktivt i det videre arbeidet. Funnet av skrantesjuke på Hardangervidda krever nå alle aktører i villreinforvaltningen sitt fulle fokus.
 • Uttalelse til foreslått planstrategi for Viken 24. september 2020
  Viken fylkeskommune får skryt for arbeidet med FNs bærekraftsmål i regional planstrategi. Vi har i vår uttalelse fremhevet blant annet tema som barn og unge, mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldre, jordvern, avløp, masseforvaltning og blågrønne strukturer.
 • Nok en vellykket havørnhekking på Håøya 23. september 2020
  Også i år har det hekket havørn på Håøya. Paret fikk frem én unge som nå har forlatt reiret. Dette er den 13. havørnungen som vokser opp i Drøbaksundet siden ørnens tilbakekomst i 2008.
 • Signalkreps ulovlig satt ut i nedre Glomma 22. september 2020
  For første gang er det observert ulovlig utsetting av signalkreps i nedre Glomma. Fylkesmannen vurderer å anmelde saken til politiet.
 • Øk barnehagens kompetanse på arbeidet med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing 22. september 2020
  Vær i forkant av kravene i ny barnehagelov om inkluderende barnehagemiljø! Meld barnehagen på gratis kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken.    
 • Ingvild Aleksandersen er ansatt som assisterende fylkesmann 21. september 2020
  Hun kommer fra stillingen som divisjonsdirektør for forvaltning i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
 • Ekspertgruppe anbefaler risikovurdering før smittevernstiltak 17. september 2020
  I enkelte kommuner har koronasmitten økt, noe som kan bety strengere smittevernstiltak. Det er dokumentert at barn og unge rammes hardt av pandemitiltakene. Risikovurderinger bør derfor gjøres i forkant av tiltak.

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Hjemmeside

X

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord