Oslo og Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Det samanslåtte fylkesmannsembetet i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud får namnet Fylkesmannen i Oslo og Viken frå 1. januar 2019.

RSS Nyheter Fylkesmannen i Oslo og Viken

 • Avfallsmottakene må ikke overbelastes 1. april 2020
  Fylkesmannen og Miljødirektoratet ber folk om ikke å overbelaste avfallsmottakene.
 • Nasjonale sentre – gode ressurser tilgjengelig for foreldre, barnehager og skoler 31. mars 2020
  Vi har mange nasjonale sentre, som på ulike satsingsområder har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa for barn i barnehager og elever skoler.
 • Ferdsel i naturvernområder 26. mars 2020
  I disse dager er det ekstra mange som nyter naturen. Da er det viktig at vi både tar hensyn til hverandre og dyre- og plantelivet rundt oss.
 • Viktig informasjon til deg som er bonde i Oslo og Viken 24. mars 2020
  Vi vil rette en stor takk til deg og alle som produserer mat i fylkene våre!  
 • Koronasituasjonen og privatøkonomi - informasjon til Nav-kontorene 20. mars 2020
  Mange innbyggere vil i disse dager grunnet koronasmitten bli permittert og etter hvert gå over til dagpenger. Det betyr en redusert inntekt, og for mange vil det føre til en endret økonomisk situasjon. Mange må dermed gjennomgå sin økonomiske situasjon.
 • Mennesker med utviklingshemning og koronavirus 20. mars 2020
  Det kan oppstå særskilte utfordringer i tjenester til personer med utviklingshemming, og Nasjonalt kompetansemiljø (NAKU) har laget artikler om koronavirus.
 • Koronasituasjonen og privatøkonomi 20. mars 2020
  Det er viktig at du som får redusert inntekten din raskt går gjennom økonomien din. Det for å få en oversikt og kunnskap om din økonomiske situasjon. Da kan du hindre at du får enda større økonomiske problemer enn nødvendig. Under følger noen gode råd på veien.
 • Internasjonal dag for skog 20. mars 2020
  Lørdag 21. mars er FNs internasjonale dag for skog. Bevaring av skog er et viktig virkemiddel for å nå FNs bærekraftsmål nummer 13 og 15. Målene handler om å stoppe klimaendringene, og å bevare livet på land.
 • Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd 20. mars 2020
  Råd og informasjon om det nye koronaviruset finner du på:  Folkehelseinstituttets nettsider  helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk.  
 • Regjeringen innfører hytteforbud 20. mars 2020
  Regjeringen har vedtatt et midlertidig forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Verken kommunene eller Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra forskriften.

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Hjemmeside

X

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord