Oslo og Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Det samanslåtte fylkesmannsembetet i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud får namnet Fylkesmannen i Oslo og Viken frå 1. januar 2019.

RSS Nyheter Fylkesmannen i Oslo og Viken

 • Endringer i regionale tiltak for kommunene i Viken 22. april 2021
  Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren har regjeringen besluttet at 4 kommuner fortsetter med tiltaksnivå A, 17 kommuner får eller fortsetter i tiltaksnivå B, mens 18 kommuner tas ut av ordningen. Les mer på regjeringen.no(Se kart til høyre på denne siden)
 • Antall smittede og kommunenes vurdering av risikonivå 20. april 2021
  Vi har fremstilt kommunenes vurdering av risikonivå i et kart for å gi en samlet oversikt over smittesituasjonen i Oslo og Viken per 19. april 2021.  
 • Midlertidige justeringer i tiltaksnivå A 15. april 2021
  Regjeringen åpner nå for at flere kan få tilgang til lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler dersom de testes jevnlig. Blomsterbutikker under 250 kvadratmeter får åpne dørene. Endringene gjelder fra midnatt, natt til 16. april. Les mer på regjeringen.no
 • Endringer i regionale tiltak i Viken 10. april 2021
  Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet at 20 kommuner fortsetter med tiltaksnivå A, 19 kommuner får tiltaksnivå B, mens 13 kommuner ikke lenger skal ha regionale tiltak. Endringene gjelder fra midnatt, natt til mandag 12. april og til og med søndag 25. april. Les mer på regjeringen.no
 • Skogbrannhelikoptre i påskeberedskap 29. mars 2021
  I påskedagene, fra 31. mars til og med 6. april, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) satt inn to skogbrannhelikoptre på Kjeller i Lillestrøm kommune. 
 • I år blir det også en annerledes påske 25. mars 2021
  Vi ønsker alle en riktig god påske, og minner om myndighetenes og kommunenes råd og anbefalinger når det gjelder pandemien og smittevern. 
 • Nye nasjonale tiltak 25. mars 2021 24. mars 2021
  Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april. Husk at den enkelte kommune kan ha egne og strengere regler. Les mer på regjeringen.no
 • Ta hensyn til villrein i påskefjellet 23. mars 2021
  Vi ber alle skiturister og andre som ferdes i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødige forstyrrelser av dyra.
 • Rapport om tilsyn på barneverninstitusjonene i 2020 23. mars 2021
  Vi gjennomførte tilsyn med i alt 153 barneverninstitusjoner/enheter, og det ble gjennomført 225 tilsyn. Vi konkluderte med lovbrudd i 38 av disse tilsynene.
 • Jobber for flere tilbud på gård for personer med demens 18. mars 2021
  Fem engasjerte kommuner i Oslo og Viken er nå klare for å utvikle sine tilbud til personer med demens. Erfaringene de gjør seg om både mulighetene og utfordringene ved å etablere demenstilbud på gård, skal deles med alle landets kommuner.

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Hjemmeside

X

Glemt passord?

Bli medlem