Oslo og Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Det samanslåtte fylkesmannsembetet i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud får namnet Fylkesmannen i Oslo og Viken frå 1. januar 2019.

RSS Nyheter Fylkesmannen i Oslo og Viken

 • Avslag på søknad om dumping av snø til Drammensfjorden 2. juli 2020
  Vi har behandlet søknad fra Drammen havn hvor de søker om tillatelse etter forurensningsloven til å dumpe snø til Drammensfjorden ved Holmen i Drammen. Vi har avslått søknaden på grunnlag av risikoen for spredning av forurensning og negative effekter på miljøet.
 • Barnehager i Oslo og Viken tilbys kompetanseutvikling i arbeidet med et inkluderende barnehagemiljø 1. juli 2020
  Vi har inngått et samarbeid med Høgskolen i Innlandet og kan tilby våre barnehager kompetanseutvikling som styrker deres arbeid med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing.
 • Barnas verneombud – nytt kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken 1. juli 2020
  Barnehager i Oslo og Viken inviteres til å søke om deltakelse på vårt nye tilbud om barnehagebasert kompetanseutvikling. Gjennom «Stine Sofie Barnehagepakke» skal barnehageansatte få økt kunnskap, trygghet og bedre handlingskompetanse for håndtering av tematikken vold og overgrep mot barn.
 • Marka i én region 29. juni 2020
  Med Jevnaker og Lunner inn i Viken har vi nå hele skogområdet definert som Marka innenfor Oslo og Viken-regionen.
 • Utdeling av stipender til elever på naturbruk 26. juni 2020
  Som del av prosjektet “Velg Naturbruk” blir det hvert år delt ut stipender til elever som utmerker seg med personlig og faglig utvikling, og som bidrar til positive holdninger rundt seg.
 • Avslag på søknad om påfylling av skjellsand ved Villa Malla 25. juni 2020
  Vi har behandlet søknad fra Hurum Strandhotell hvor de søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av skjellsand på stranda ved Villa Malla i Filtvet i Asker Kommune. Vi har avslått søknaden på grunnlag av sandens påvirkning på det marine miljøet.
 • Mer viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken 22. juni 2020
  Her kommer mer informasjon om sommerens situasjon i skogbruket. Det er innført en ny tilskuddsordning for skogeiere for å holde hogstaktiviteten i gang. I tillegg ber vi dere følge med på det som kan bli et større barkbilleangrep i sommer.
 • Avslag på søknad om etablering av gjenvinningsanlegg for avfallsplast i Indre Østfold kommune 19. juni 2020
  Vi har behandlet søknad fra Fortum Waste Solutions Norway AS hvor de søker om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av et gjenvinningsanlegg for plast i Indre Østfold kommune. Vi avslår søknaden.
 • Foreslår løsning på arealkonflikt 16. juni 2020
  Fylkesmannen ønsker å bidra til å løse arealkonflikten ved foreslått utbygging av et naturområde på Øra i Fredrikstad. Forslaget inneholder tre hovedgrep som skal bøte på den naturen som går tapt ved utbygging.
 • Oppfordrer turfolket til å ta vare på naturen 12. juni 2020
  Norske nasjonalparker, naturreservater og landskapsvernområder kan by på flotte naturopplevelser. Samtidig kan økt bruk av disse flotte områdene by på utfordringer som slitasje og forsøpling. Derfor er det viktige at alle undersøker hva som er lovlig i de aktuelle områdene og opptrår varsomt i naturen.  

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Hjemmeside

X

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord