De som allerede mottar barnetrygd, trenger ikke søke på nytt. De fleste som mottar barnetrygd etter EØS-reglene der Norge utbetaler barnetrygden som sekundærland, vil få satsen sin omregnet etter de nye satsene ved den årlige revisjonen av saken.

Andre som mottar barnetrygd vil få nytt beløp til utbetaling siste virkedag i mars 2019. Enkelte som har fått barn i februar 2019 vil få et vedtaksbrev med gammel sats, men de vil få 1 054 kroner ved utbetalingen i mars.