BrandFrame

FasteVerger.no er en nettportal for alle verger oppnevnt av Fylkesmennene i Norge. FasteVerger.no skal skal gi aktuelt, nyttig og oppdatert informasjon. 


Verdier. Tillit, Etterrettelighet, aktuelt, nyttig, oppdatert, informativt, fellesskap
Noen få, sentrale kjerneverdier som ønskes assosiert til merket.

Posisjon. Vær førstevalgte nettsted for fasteverger i hele Norge.
Hva skal vi være for hvem?

Visjon. Være ledende portal for alle verger i hele Norge
En ledestjerne vi skal strekke oss etter.

Grunnidé.  Skape entusiasme, stolthet og glede rundt det å være verge. Sammen er vi sterke
Hva er det vi egentlig tilbyr?

Personlighet. Kunnskapsrik, seriøs
Hvis merket var en person, hvordan skal denne personen beskrives?

Etterlatt inntrykk. Entusiasme, trygghet stolthet
Den oppfatningen vi ønsker at målgruppen skal ha om oss etter at vi har kommunisert vårt budskap.

Mål: økt lønnsomhet gjennom fornøyde kunder.

 

Visjon Vergemål 2020...

X

Glemt passord?

Bli medlem