Åpen høring i Stortingets justiskomité

Justiskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak: Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Prop. 1 S (2019-2020)

Profesjonelle Vergers interesseorganisasjon (PVI) er den eneste vergeorganisasjonen som jobber aktivt med påvirkning mot relevante politiske miljøer i Norge i forhold til våre honorarer. Det er pt. dessverre ikke tilrettelagt i vergemålsforskriften at vergers honorarer skal økes. PVI  har hatt flere møter med Justisdepartementet og Statens Sivilrettsforvaltning. Vi i FasteVerger.no støtter PVI i deres arbeide på dette området.

Som innspill på PVI’s deltagelse på Justiskomiteens budsjetthøring 16.10 ønsker de at du svarer på spørreundersøkelsen under. Det er naturlig nok kort frist

Høringsprogram
Onsdag 16. oktober 2019
12.53 - 12.57 PROFESJONELLE VERGERS INTERESSEORGANISASJON (PVI)

 • Styreleder Hans Jørgen Hægh
 • Nestleder Anne Kari Vindenes
 • Styremedlem Unni Strand

Se fra høringen her (ca etter 15.00)

Åpen høring i Stortingets justiskomité onsdag 16. oktober 2019 kl. 09.00

Høring 16. oktober 2019, Program

annekari-circle

Nestleder i PVI

Anne Kari Vindenes

hjh-circle

Leder i PVI

Hans Jørgen Hægh

unni_strand-circle

Styremedlem i PVI

Unni Strand

PVI har siden siden 2013 arbeidet for å øke honorarnivået for verger.  Det er dessverre ikke tilrettelagt i vergemålsforskriften at vergers honorarer skal økes.  Dette arbeider PVI hardt for, og har hatt flere møter med Justisdepartementet og Statens sivilrettsforvaltning.

Som inspill på PVIs deltagelse på Justiskomiteens budsjetthøring 16.10 ønsker PVI at du svarer på denne spørreundersøkelsen umiddelbart helst:

Følg denne linken for å avgi ditt svar

FasteVerger.no – Innleder på kurs i samtalemetodikk

Fylkesmennene landet over kurser i disse dager sine verger i samtalemetodikken  Med den andre FOR ØYE. Fylkesmannen i Oslo og Viken  avholdt kurs for sine verger i Drammen, Moss og Oslo 19-26 september.

Liv Brauer
Liv Brauer - med den andre FOR ØYE

Liv Brauer fra SRF var med FasteVerger.no ut i felten over flere dager.  Hun fikk se mange av de utfordringen vi har i våre møter og så hvordan kommunikasjon og dialog påvirker samtalene og samarbeidet mellom verge og vergehaver.  Vi, Einar og Carl Christian, begge erfarne verger erfarte hvordan vi kunne tilpasse vår dialog og bli bedre når vi kommuniserer med våre vergehavere.

Verger jobber ofte alene og det er ikke alltid man har muligheten til å få konstruktive tilbakemeldinger på egen fremferd.  Kurset Liv tilbyr er ingen fasit, men en mulighet til læring  og selvinnsikt i hvordan å møte våre vergehavere på best mulig måte – med rammebetingelser som ikke alltid er lette.

Vi oppfordrer våre brukere til å delta på kursene som tilbys – vi har alle ulike behov og i det ulike muligheter for læring

Carl Christian og Einar

FasteVerger.no holder kurs for Legeforeningen

Daglig leder Carl-Christian Ribe i FasteVerger AS
Daglig leder Carl-Christian Ribe i FasteVerger AS

Det er økende interesse for kurs og foredrag knyttet til vergemål.  Legeforeningen holder kurs for sine ulike medlemmer og  torsdag 19. september var det kurs i Drammen for sykehjemsleger fra hele Norge.

Carl Christian Ribe fra FasteVerger.no  hadde i samarbeid med Legeforeningen sett på ulike bruker historier (kasustikker) og knyttet disse opp til lovverket.  Særskilt fokus på

 • Medbestemmelse
 • Samtykkekompetanse
 • Vergens rolle  og mandat
 • Hvordan å jobbe med pårørende
 • Økonomisk mislighold i nære relasjoner
 • Hvordan helsevesenet begjærer vergemål ved bruk av digitale løsninger.

En meget engasjert forsamling med mange gode spørsmål – et tydelig behov og ønske om økt kompetanse på området fra deltagerne. Det er alltid motiverende med forsamlinger som vil lære og forstå mer om hva vergemål egentlig er og går ut på.

Fasteverger.no tilbyr brukertilpassede kurs og foredrag innenfor området vergemål

Verger og svinebønder – og noen sommertips

God sommer fra FasteVerger

Da er vi snart ferdig med andre kvartal og sommeren står for døren . Vi noterer oss at mediebildet for oss verger har fått en annen vinkling nylig ifm nye opplysninger i Tolga-saken.  Godt at i alle fall Nettavisen har valgt å skrive om dette, mens andre store aktører forbigår dette i stillhet – bekymringsfullt. En annen sak som kan være lurt å merke seg er oppslagene om svinebønder og dyrevelferd. Hvorfor berører dette oss verger ?

Hvor mange bønder som gjør «alt etter boka» føler seg mistenkeliggjort av oppslagene ? Kjenner du deg igjen da pressen fråtset i vergesaker med litt ulik grad av objektiv fremstilling ?  Vi føler med de bøndene som passer på dyrene sine slik de skal og vet hvordan det er å forsvare og forklare den jobben du prøver å gjøre best mulig hver dag!

Det som er verdt å merke seg er at det raskt kom både artikler og annonser som forsvarte de som gjorde en god jobb.  Det samme kunne ikke vi verger gjøre da det stormet som verst. Ikke har vi penger til slikt og ikke er det mange verger som velger å organisere seg. Det blir tema i et senere nyhetsbrev, tenk litt på det i sommer.

Det siste du som verge skal tenke litt på er metodene som ble brukt overfor svineoppdretterne. Under-cover opptak. Er det bare et tidsspørsmål før de som av ulike årsaker misliker vergemål tyr til dette også overfor oss ?

Vi har skrevet om det før, vær bevisst på ditt «format» og fremferd i ditt virke som verge. Til tider er det en utfordring å fremstå profesjonell med både krevende klienter, pårørende og støtteapparat. Du som verge skal  være den profesjonelle parten, som kjenner ditt lovverk og utøver din gjerning med faglig tyngde, medmenneskelighet  og respekt - uansett

Ha en Riktig God Vergesommer og les ellers tipsene våre for sommeren lenger ned, minner også om "Mine vergemål 2.0" som nå er lansert.

 

Hilsen Carl Christian og Einar

 

Sommertips som verge

Har du lagt inn en «kvartalskontroll» for porteføljen din etter at halve året har gått ?

 • Har de av klientene dine som reiser bort fått reiseforsikringsbevis tilsendt ?
 • Sjekk vergekontoen for januar til juni – er det forklarende tekst på alle posteringer ? Det er lett å glemme det når du kommer til  januar 2020
 • Bruk den nye vergeportalen og sjekk kapitalkonto/konti a) Saldo under 2 mill b)Rentebetingelser
 • Kom skattepengene inn på vergekontoen eller må du notere deg at konto må endres for neste års skattemelding

Vanlige arbeidstakere har ferie fremover mens vi verger har samme pågang eller mer fordi de fleste av våre klienter «har fri» uavhengig av sommeren.  I denne perioden  er det vanligvis klager til Fylkesmennene om manglende tilgjengelighet hos vergene. Dette kan du påvirke mye selv   gjennom kontrollert forventningsstyring. Her er noen tips

 • Legg inn daglig eller ukentlig melding på telefonsvarer
 • Posten stopper ikke ,sørg for å få den levert til deg ukentlig
 • Forslag til automatisk melding på mail

I perioden 1.juli til 16.august er det sommertid hos meg/oss/firmanavn

E- poster og meldinger leses daglig, men det avvikles tidvis feriedager så noe lenger responstid på telefon og e-post kan påregnes.

- Mottatte fakturaer betales ukentlig

- Det er 5-fem virkedagers varsling på ekstraordinære utbetalinger

- Det utleveres / sendes ikke ut kontanter i perioden

- Husk å anmode om kopi av reiseforsikringsbevis i god tid dersom dette er kommet bort og du skal ut å reise

For saker som haster og ikke kan vente , send e-post eller SMS til xx xx xx xx   Merkes med HASTER

Vi minner også om at det i perioden også avvikles ferie hos Fylkesmannen og henvendelser dit også kan ta langer tid enn vanlig

RIKTIG GOD SOMMER

Med vennlig hilsen

Ola eller Kari Nordmann

Verge

– Vergemål er ikke umyndiggjøring, men tvert i mot en myndiggjøring av den som trenger verge

avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad,

Det krever selvsagt at forvaltningen tar ansvar for at dette gjøres riktig.

Kilde nettavisen og SRF

 

Av Line Schei Mogenstad, avdelingsdirektør i Statens Sivilrettsforvaltning (SRF)

De siste dagene har Amedia satt et fornyet fokus på Tolga-saken, og onsdag kom VG-leder Gard Steiro med motsvar til kritikken av VGs dekning av saken.

Vi i Statens Sivilrettsforvaltning (SRF) mener at både Amedias dekning og VGs tilsvar behøver en nyansering. Vi ønsker å kommentere følgende tre punkter:

1. Vergemål er bra for den som har behov for det. Gjennom mediedekningen av Tolga-saken kan en sitte igjen med et negativt helhetsinntrykk av vergemål. Derimot er vergemålsordningen ment å være en støtte for den som trenger verge. Ordinært vergemål skal være frivillig og tilpasset til den enkelte.

2. Viktige beslutninger må baseres på dokumenterte fakta. Erik Stephansen fra Nettavisen skriver at saken handler om gode intensjoner. Dette har han nok rett i, men selv om prosesser som leder fram til vergemål kan være godt ment, er ikke gode intensjoner nok. Viktige beslutninger må baseres på dokumenterte fakta og vurderinger av disse.

3. De aller fleste vergehavere vil beholde vergen. Gard Steiro fra VG gir inntrykk av at det er et stort antall saker hvor det er fastsatt ulovlige vergemål. Det vergemålsforforvaltningen har undersøkt er om det er noen som har vergemål mot sin vilje. Vi i SRF foretar ikke en gjennomgang av 18.000 saker som Steiro skriver, men vi har derimot lagt til rette for at fylkesmannen har henvendt seg til de 18.000 som er registrert som ikke samtykkekompetent. Av de over 40.000 voksne som har verge i dag, har vi etter brevutsendelsene fått inn meldinger om 380 personer, som ikke ønsker vergemålet. Av disse er 75 vergemål avsluttet, 95 under avvikling og 140 fortsatt til vurdering.

I 70 av tilfellene er vergemålene videreført - typisk fordi vergehaver har ombestemt seg eller ikke forsto innholdet i brevet. I andre tilfeller har personen ønsket å fortsette vergemålet med ny verge. Det har også vært tilfeller hvor pårørende eller andre har ønsket å avslutte vergemålet, men ikke vergehaveren selv.

Selv om vi nå avslutter vergemålene til de som ønsker det, betyr ikke det nødvendigvis at de ikke ønsket verge den gangen de fikk det. Det avgjørende er hva de ønsker nå.

- Vergemål skal ikke være å bli fratatt friheten

Vi vet også at det har vært pårørende som har henvendt seg for å få opphevet vergemål, men vi er opptatt av å finne ut vergehaverens eget ønske rundt dette spørsmålet.

SRF har utviklet en samtalemetodikk som rulles ut i disse dager. Formålet er å finne vergehavers vilje. Det er viktig at det er vergehaveren selv som skal bestemme. Metodikken vil også kunne avdekke om personen er utsatt for negativ sosial kontroll fra pårørende eller andre.

Vergemål skal ikke være å bli fratatt friheten, og det gjelder ikke automatisk på alle livsvalg og livsområder. Vergemål skal være en støtte og hjelp til å ta beslutninger og utføre oppgaver. Det skal være frivillig og individtilpasset.

Umyndiggjøring er ikke lenger et ord i vergemålsloven, og det skal heller ikke brukes for å beskrive vergemål. Tvert om er det nettopp myndiggjøring av den som trenger verge som står sentralt i de frivillige vergemålene.

X

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord