968 personer ble anmeldt for trygdesvindel i 2018

Totalt er det anmeldt for 166 millioner kroner. De fleste sakene gjelder svindel av dagpenger. Mange har jobbet og tjent penger uten å melde det til NAV.

Konsekvensene av trygdesvindel kan bli store for den enkelte. I tillegg til mulig fengselsstraff, krever NAV alltid pengene tilbake.

905 personer ble anmeldt for svindel av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP). Hensikten med begge disse stønadene er å hjelpe folk tilbake i jobb. Likevel har majoriteten av de anmeldte jobbet og tjent penger, men latt være å informere NAV. Dermed har de fått utbetalt stønad de ikke har krav på.

– Velferdsordningene er basert på tillit og etterkontroller. Det er alvorlig når noen som er arbeidsføre og har inntekt forsøker å utnytte ordningene, og disse bør merke seg konsekvensene slike valg kan gi, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Bedre kontrollmetoder

De siste tre årene har NAV anmeldt færre for trygdesvindel. Gjennomsnittlig anmeldt beløp for hver sak har gått ned, og det totale beløpet er redusert med 67 millioner kroner. Nedgangen henger sammen med bedre kontrollmetoder og at NAV avdekker sakene tidligere. Dette er mulig gjennom a-meldingen, som krever at arbeidsgivere månedlig rapporterer inn ansattes inntekt til Skatteetaten. Denne har NAV tilgang til i kontrollarbeidet.

– Tallene viser en positiv utvikling, og mye skyldes de nye digitale mulighetene. Det er ikke et mål for NAV å anmelde flest mulig, men alvorlige saker vil vi alltid anmelde. Gjennom raskere avklaring av mindre saker kan vi bedre prioritere større og mer kompliserte saker, sier Vågeng.

Forebyggende samarbeid

NAV samarbeider tett med andre etater for å avdekke organisert økonomisk kriminalitet i arbeidslivet. Målet er også forebygging.
I 2018 ble totalt 58 personer anmeldt for trygdesvindel og arbeidslivskriminalitet (a-krim) for til sammen 27,5 millioner kroner. Slike saker står også for høyest anmeldt beløp. Den største saken er fra Oslo og gjelder svindel av 2,3 millioner kroner i AAP og uføretrygd. Personen hadde jobbet svart med godstransport.

For mer informasjon, kontakt pressevakta hos NAV på telefon: 40 00 31 44.

201901 - Trygdesvindel 2018 - png

Arbeidsgivere skyr folk med arbeidstrening via Nav

Kilde: Aftenposten

Arbeidsgivere vil heller ansette folk som har gått arbeidsledige, enn folk som har hatt arbeidstrening via Nav, viser en forskningsrapport fra Nova.

– De som ansetter straffer på mange måter unge som har vært på arbeidstrening. De vurderes som mindre egnet enn de søkerne som bare har vært arbeidsledige, sier forsker Christer Hyggen til NRK.

Han er ansatt på velferdsforskningsinstituttet Nova ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hyggen og kollegaene sendte 5.000 fiktive CV-er til arbeidsgivere som i virkeligheten søkte etter ansatte. Studien viser at en søker som har hatt arbeidstrening gjennom Nav, får en 17 prosent lavere «score» av arbeidsgiver enn en helt lik søker som ikke har det.

– Jeg tror årsaken til dette er at arbeidsgiverne er usikre på hva arbeidstrening egentlig innebærer. I tillegg har mange generelt negative assosiasjoner til folk som får hjelp fra Nav, sier han.

At en person er på arbeidstreningstiltak hos Nav betyr at han eller hun har et slags praksisopphold på en arbeidsplass. Hyggen skriver i forskningsartikkelen at arbeidstrening er det mest brukte tiltaket for å få unge ut i jobb.

Reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP) endres fra 1. januar 2018

Det er vedtatt flere endringer i reglene for AAP. De nye reglene gjelder fra 1. januar 2018.

Målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere. Endringene påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer vil også påvirke de som allerede mottar AAP.

På denne oversiktssiden finner du viktig informasjon over hvordan regelendringene vil påvirke:

Ønsker du en oversikt over alle de viktigste regelendringene som vil gjelde for AAP fra 1. januar 2018, se den utdypende oversikten over de viktigste regelendringene for AAP.

Se også regelverket for AAP som gjelder fram til 1. januar 2018. Siden med regelverk vil bli oppdatert ved årsskiftet 2017/2018.

X

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord