Skattetrekk og utbetalingsdatoer i desember

Skattetrekk i desember

Hvis du har lagt inn et frivillig skattetrekk på din ytelse vil dette bli trukket også i juni og desember, med mindre du melder i fra om at det skal stoppes.

Hvis du betaler Svalbardskatt eller kildeskatt, er det ordinært skattetrekk i juni og desember.

Halvt skattetrekk på sykepenger i desember gjelder kun for utbetalinger for desember, og som utbetales i desember.

Se om din ytelse gir rett til feriepenger i år.

Ytelse Skattetrekk juni Skattetrekk desember
Alderspensjon Ordinært skattetrekk Trekkfri
Avtalefestet pensjon (AFP) Ordinært skattetrekk Trekkfri
Arbeidsavklaringspenger Hvilke perioder som er trekkfrie, avhenger av meldesyklusen din. I juni er de to første periodene trekkfrie, det vil si uke 21-22 og 23-24 for de som melder seg for oddetallsuker, eller uke 22-23 og 24-25 for de som melder seg for partallsuker. Trekkfri første meldeperiode - uke 47/48 eller 48/49
Dagpenger Ordinært skattetrekk Trekkfri første meldeperiode -uke 47/48 eller 48/49
Foreldre- og svangerskapspenger Ordinært skattetrekk Halvt skattetrekk
Introduksjonsstønad Ordinært skattetrekk Trekkfri
Kvalifiseringsstønad Trekkfri Halvt skattetrekk
Overgangsstønad Trekkfri Halvt skattetrekk
Pleiepenger, opplæringspenger og omsorgspenger Ordinært skattetrekk Halvt skattetrekk
Supplerende stønad Ordinært skattetrekk Trekkfri
Sykepenger Ordinært skattetrekk Halvt skattetrekk
Uføretrygd Trekkfri Halvt skattetrekk
Ventelønn Trekkfri Halvt skattetrekk
Ytelser til gjenlevende ektefelle Ordinært skattetrekk

Ved kombinasjon uføretrygd og ytelser til gjenlevende ektefelle, er også ytelser til gjenlevende trekkfri i juni.

Trekkfri
Ytelser til tidligere familiepleier Ordinært skattetrekk Trekkfri

 

Utbetalingsdato: 12.12.2019

Betalt for mye på rusinstitusjon i Oslo?

Oslo kommune

Til deg som kan ha betalt for mye på rusinstitusjon i Oslo

Har du bodd på heldøgns rusinstitusjon i Oslo etter 01.01.2012, kan du ha betalt for mye i egenandel. Dette er fordi kommunen frem til 1. oktober 2018 har hatt en fast sats for egenandel, og ikke beregnet den individuelt.

Feilen kan ha skjedd hvis du har mottatt trygd eller hatt annen inntekt. Om du har mottatt økonomisk sosialhjelp, har du antakelig ikke betalt for mye fordi kommunen trolig har dekket utgiftene til opphold i institusjon med sosialhjelpen din.

For å finne ut av om du har betalt for mye, er det viktig at du kontakter oss.

Kommunen oppretter nå Egenandelssekretariatet, som vil behandle søknad om krav om tilbakebetaling. Egenandelsekretariatet vil veilede og hjelpe deg dersom du er usikker på om du kan ha krav på tilbakebetaling. De kan også hjelpe deg med søknaden din.

Fra 2. mai 2019 kan du kontakte Egenandelssekretariatet i Storgata 51. Du kan også ringe sekretariatet på telefon 23 24 23 24, og/eller sende e-post til: egenandelssekretariatet@vel.oslo.kommune.no

Søknaden din må fremmes til Egenandelssekretariatet senest innen 31. desember 2019.

Les mer her

NRK P2 – Verge underslo – ofra får ingen erstatning

NRK P2 – Verge Verge underslo – ofra får ingen erstatning

Kilde NRK

Daglig leder Carl-Christian Ribe i FasteVerger AS
Daglig leder Carl-Christian Ribe i FasteVerger AS

Fasteverger.no har vært i NRK P2 Nyhetsmorgen i dag.  Bakgrunnen er saken i Trondheim hvor en verge underslo midler fra to utviklingshemmede – vergen døde og det var ingen midler i boet – nå har staten avslått  erstatning.

NRK ønsket generell informasjon om vergemål, hva gjør en verge, hvordan blir man utvalgt og hvordan blir man kontrollert.    Hør hele intervjuet her

X

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord