Ofte stilte spørsmål om vergemål

Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål.

Nye vergemål

Arv & Skifte

Avslutt vergemål for voksen vergehaver

Bruk av kapital for voksen vergehaver

Bytte verge

Godtgjøring for verger

Når statsforvalteren må samtykke

Søknad om legat til økonomisk vanskeligstilte – OSLO

Oslo er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by. Fylket og bykommunen ligger i det sentrale østlandsområdet, innerst i Oslofjorden. Oslo kommune har 709 037 innbyggere.

Legater til økonomisk vanskeligstilte består av fire legater: barnelegat, eldrelegat, sykdomslegat og sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte.

Frist for å søke

Søknadsfristen er onsdag 19. april 2023.

Bestill bostedsattest fra Skatteetaten så fort som mulig. Det kan ta flere uker før du mottar denne i postkassen. Bor du alene bestiller du bostedsattest for «Meg selv». Er dere flere i husstanden, må du bestille bostedsattest for «Familien».

Kort om legatene

Sammenslåtte legater til økonomisk vanskeligstilte i Oslo består av fire legater:

 • Barnelegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte barn under 18 år.
 • Eldrelegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte over 60 år.
 • Sykdomslegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte på grunn av sykdom, skade som følge av ulykke eller funksjonshemming.
 • Sosiallegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier.

Størrelsen på midlene du kan motta i 2023:

 • Eldrelegat, sykdomslegat og sosiallegat: Legatporsjonen er 8000 kroner
 • Barnelegat: Hvis du har ett barn er legatporsjonen 7150 kroner. Har du flere barn, får du et tillegg på 650 kroner per barn. Har du to barn blir legatporsjonen 7800 kroner, har du tre barn blir legatporsjonen 8450 kroner osv. Maksimal utdelingsporsjon er 11 050 kroner.

Kriterier for å søke

Kun én i husstanden kan få tildeling fra dette legatet per år. En husstand er alle i familien med samme adresse.

Innkrevingsetaten samordner sine legater, det vil si at hvis du får utbetaling fra dette legatet, kan du ikke få støtte fra de andre legatene i samme kalenderår. For utdanningslegatene er det egne regler for samordning.

Hvem kan søke?

 • Du må være økonomisk vanskeligstilt.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.
 • Du kan bare søke om støtte fra ett av de fire sammenslåtte legatene. Hvilket av dem du vil søke på, velger du inne i søknadsskjemaet.
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.
 • Barnelegatet: barnet kan ikke ha fylt 18 år innen søknadsfristen.
 • Eldrelegatet: du må ha fylt 60 år innen søknadsfristen.

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  • Bostedsattest som viser at søker har bodd i Oslo de siste tre årene. årene. Bor du alene bestiller du bostedsattest for «Meg selv». Er dere flere i husstanden, må du bestille bostedsattest for «Familien». Bostedsattest kan bestilles fra Skatteetaten. Den kan ikke være eldre enn ett år på søknadsfristen. Bestill i god tid, det kan ta flere uker før du mottar attesten i posten.
  • Utskrift av "Grunnlag for skatt 2021" for alle i husstanden som er 18 år eller eldre på søknadsfristen. "Grunnlag for skatt" er en del av skatteoppgjøret for 2021 som du finner i innboksen i Altinn.
  • For sykdomslegatet: Du må legge ved bekreftelse fra lege eller siste utbetalingsslipp for uføretrygd. Dokumentasjonen må være fra desember i fjor eller nyere.
   Dersom du skal legge ved bekreftelse fra lege, må legen fylle ut dette skjemaet: L1930 Bekreftelse fra lege (pdf)
   Ikke send inn annen legeattest, epikriser, resepter eller andre helseopplysninger. Slik dokumentasjon vil bli slettet og vil ikke bli tatt med i vurderingen av søknaden.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsskjema for legatet (logg inn)

  • Du må legge ved alle etterspurte vedlegg når du sender inn søknaden. Mangler det vedlegg, blir ikke søknaden behandlet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknadene behandles

  Innsendt dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din.

 2. Motta svar på søknaden

  Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag.

  Du får svar på søknaden din tre til fire måneder etter at søknadsfristen har gått ut.

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.

Kontaktinformasjon

Innkrevingsetaten

Gå til Innkrevingsetaten

Besøksadresse
Nydalsveien 24
0484 OSLO
Telefon

Chat med Innkrevingsetaten

Kontaktskjema (logg inn)

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder

Justis- og beredskapsdepartementet-veileder

Kilde:Justis- og beredskapsdepartementet

Basert på en utredning av professor, ph.d. Morten Holmboe, utført på oppdrag fra og i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.

Mange som jobber i forvaltningen opplever reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt som kompliserte. Det kan være vanskelig å finne ut hvilke regler som gjelder for dem, og hvordan reglene skal anvendes. Dette kan være særlig vanskelig når organer som er underlagt ulike regler, skal samarbeide om å løse oppgaver. Denne veilederen skal hjelpe til med å finne den riktige løsningen når de konkrete spørsmålene oppstår.

1.1 Bakgrunnen for og formålet med denne veilederen
Forvaltningen må i det daglige arbeidet ofte vurdere regler om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. I forvaltningsloven §§ 13 flg. finnes de alminnelige reglene om taushetsplikt i forvaltningen. Disse gjelder når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov, jf. forvaltningsloven § 1.

Last ned veilederen her

Endring i bruk av MinID

MinID er en tofaktor-løsning, som betyr at man må bruke to faktorer for å logge inn til en tjeneste. Den ene faktoren er et selvvalgt passord.

MinID er modernisert og det påvirker hvordan du kan bruke løsningen.

Fra 16. januar vil innlogging med bruk av PIN-koder ikke lenger fungere. Grunnen til dette er at PIN-koder ikke tilfredsstiller kravene til eID.

MinID er en tofaktor-løsning, som betyr at man må bruke to faktorer for å logge inn til en tjeneste. Den ene faktoren er et selvvalgt passord. Den andre faktoren kan brukeren velge selv, og har frem til nå vært en engangskode man mottar på SMS eller en pinkode fra PIN-kodebrevet. Pinkodene er en svak sikkerhetsmekanisme og ivaretar ikke kravene til sikkerhet som MinID må oppfylle. Disse er derfor avviklet og vil ikke fungere etter 16. januar 2023. Brukere som i dag bruker pinkoder, må derfor ta i bruk enten engangskoder på SMS eller den nye MinID appen.

Oppsett av engangskode på SMS gjøres via ID-porten

 • Gå til denne adressen: https://brukerprofil.difi.no/minprofil/minid/
 • Velg innloggingsmetode og logg inn
 • Velg "Kode på SMS". Legg inn mobilnummer dersom det ikke er lagt inn fra før.
 • Neste gang du logger på med MinID vil du motta engangskode på SMS.

MinID appen lastes ned fra Google Play eller Apple store.

 • Gå til Google Play eller Apple Store og søk opp «MinID App»
 • Last ned appen
 • Logg inn i appen, og husk å godta at appen får tilgang til varslinger.
 • Neste gang du logger inn med MinID vil du få et pushvarsel på telefonen. Bekreft dette ved hjelp av fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning eller personlig PIN tilknyttet din telefon

Ved bruk av MinID som verge vil du nå få tilsendt et aktiveringsbrev istedenfor pinkoder. Fremgangsmåten for å få tilgang til MinID som verge er uforandret. Du finner den på vår side om digitale løsninger.

For spørsmål eller mer informasjon om MinID, besøk gjerne Digdirs hjelpesider på www.eid.difi.no eller ta kontakt på e-post (brukerstotte@digdir.no) eller telefon 800 30 300.

Mer informasjon om digitale løsninger finner du på våre nettsider. Vi har også laget et informasjonsskriv om dette, det finner du som nr. 29 sammen med de andre informasjonsskrivene våre.

X

Glemt passord?

Bli medlem