DNB går for ny løsning for kontanttjenester i 2020

Photo by Skitterphoto from Pexels

Kilde: DnB

DNB har inngått avtale med Vipps/BankAxept om en ny løsning for kontanttjenester: Innskudd og uttak av kontanter i dagligvarebutikker.

Denne løsningen vil bli tilgjengelig for DNB-kunder i Norgesgruppens butikker, sannsynligvis i løpet av våren 2020. Også andre banker er velkommen til å henge seg på.

- Den nye løsningen for kontanter i butikk vil innebære at kundene på en enkel måte kan sette inn og ta ut kontanter via dagligvarebutikkenes bankterminaler. Løsningen krever at kundene må identifisere seg med bankkort og pinkode. Det gjør det tryggere for kundene samtidig som det er vanskeligere for kriminelle å utføre økonomisk kriminalitet, sier Ingjerd Blekeli Spiten, sjef for personmarkedet i DNB.

Selv om bruken av kontanter i hverdagen stadig faller, er det fortsatt en del bankkunder som benytter kontanter. DNB er opptatt av å ta godt vare på også disse kundene og mener at den nye løsningen vil dekke behovet for innskudd og uttak.

Alle banker er pålagt av myndighetene å ha et tilbud til kundene om å sette inn og ta ut kontanter. DNB har derfor ønsket å få de andre bankene med på dagens Post i Butikk-løsning, som innebærer enkle banktjenester i postskranker i butikker landet over. Det har ikke DNB lykkes med.

DNBs valg av ny løsning innebærer at bankens avtale med Posten vil utløpe, og det tas sikte på at sluttdato blir 30. juni 2020. Enkle banktjenester vil således fortsatt være tilgjengelig i Postens distribusjonsnett frem til sommeren 2020.

DNBs avtale med Posten om banktjenester gjennom landpostnettet videreføres ut 2020. Det er opp til Posten å velge hvordan denne tjenesten skal leveres når avtalen med DNB utløper.

Slik blir DNBs kontanttilbud fremover

Den nye løsningen med kontanter i butikk vil ved oppstart våren 2020 være tilgjengelig i over 1 400 Kiwi og Meny-butikker, samt enkelte Spar- og Joker-butikker over hele landet. I tillegg vil DNB fortsatt være fysisk tilstede landet rundt med sine 57 bankkontorer og cirka 175 minibanker.

Bedriftskunder kan benytte den nye løsningen med kontanter i butikk, nattsafe eller bestille tjenester av Loomis/Nokas.

98 prosent av befolkningen vil bo i en kommune med tilgang til minst én «kontanter i butikk». Trolig vil antall butikker og banker som kobler seg på løsningen øke.

- Vi mener det er viktig å legge til rette for at kundene kan ta hånd om sin egen økonomi. Dette gjelder også kunder som ikke har mulighet til å benytte digitale banktjenester. Gjennom konseptet «Bank uten internett» tilbyr vi derfor brevgiro, avtalegiro, kontofon, kontoutskrift i posten, telegiro og SMS-tjenester, sier Ingjerd Blekeli Spiten.

DNB har også opprettet et direktenummer der ikke-digitale kunder kan komme direkte til en kunderådgiver som kan hjelpe dem.

Helt ny skattemelding kommer i mars – slik blir endringene

Helt ny skattemelding kommer i mars – slik blir endringene

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får helt ny skattemelding i år. En viktig endring er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig.

Om noen uker får 4,9 millioner skattytere skattemeldingen. Flertallet vil motta en helt ny og enda mer brukervennlig, digital skattemelding. Den vil være tilgjengelig på skatteetaten.no.

– Nå blir det enklere å sjekke opplysninger i skattemeldingen. Det blir også lettere å fylle ut informasjon, forteller skattedirektør Hans Christian Holte.

Skattemeldingen hjelper deg

Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er erstattet av temaer som hører naturlig sammen:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Personlige forhold

Hvis du endrer et tall, så ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang.

– I skattemeldingen får du veiledning og enkelte svar underveis. Dette gjør det enklere å levere korrekte opplysninger og få riktig skatt. Husk at livsendringer kan påvirke skatten. Det er bare du som vet om opplysningene er riktige, understreker skattedirektøren.

76 prosent mener den er mer oversiktlig

Rundt 200.000 personer fikk den nye skattemeldingen i fjor. En brukerundersøkelse viste at 72 prosent mente at den nye skattemeldingen var enklere å bruke. 76 prosent mente den var mer oversiktlig. Blant de som oppga at de har levert skattemeldingen tidligere, mente 86 prosent at den nye skattemeldingen var enklere å bruke og 89 prosent sa at den var mer oversiktlig.

Brukerne svarte også at det er lettere å forstå at de må kontrollere og eventuelt rette forhåndsutfylt informasjon i den nye skattemeldingen. Videre at de ble mer oppmerksom på å fylle ut informasjon som mangler.

Du får beskjed når din skattemelding er tilgjengelig

En viktig endring i år er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig.

– Skattemeldingen blir tilgjengelig på forskjellige datoer og du får beskjed fra Skatteetaten når den er tilgjengelig. Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post/sms fra Skatteetaten, forteller Holte.

Noen lønnstakere og pensjonister får skattemeldingen 18. mars. Det er rundt to uker tidligere enn før. Deretter vil Skatteetaten sende ut skattemeldingen på flere datoer frem til 31. mars. Innen 1. april skal alle ha mottatt skattemeldingen.

Noen får fortsatt skattemeldingen i gammelt format

Selv om de fleste lønnstakere og pensjonister får den nye skattemeldingen, vil mange i 2020 fremdeles motta skattemeldingen i gammelt format. Dette gjelder for eksempel næringsdrivende og deres ektefeller, og alle som pleier å motta skattemeldingen på papir. De vil få skattemelding i gammelt format fra 31. mars enten digitalt eller på papir i postkassen.

Samme frist

Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Du må være registrert som elektronisk bruker innen 1. mars for å kunne få e-postvarsel når skattemeldingen din er tilgjengelig. Det gjør du her: skatteetaten.no/ebruker.

Er du ikke registrert som elektronisk bruker og pleier å motta skattemeldingen på papir, vil du også i år motta skattemeldingen på papir etter 31. mars. Du vil i de fleste tilfeller likevel kunne logge deg inn på skatteetaten.no og se den nye skattemeldingen, så lenge du eventuelt sletter reservasjon mot elektronisk kommunikasjon fra det offentlige.

Tidligere skatteoppgjør er mulig i 2020

Det legges opp til at skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av en til to uker etter at du leverer skattemeldingen. For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

 • Du bruker ny skattemelding
 • Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
 • Du må ha skatt til gode
 • Du kan ikke ha ubetalte krav
 • Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

Fakta om skattemeldingen

 • Fra 18. mars til og med 31. mars får 4,9 millioner skattytere tilgang til skattemeldingen. Åtte av ti får skattemeldingen elektronisk.
 • I år får et flertall av lønnstakere og pensjonister en helt ny skattemelding
 • Skattemeldingen for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende er forhåndsutfylt med opplysninger om inntekt, formue, bolig, gjeld og fradrag.
 • Det er fortsatt noen skatteforhold du selv må fylle ut inn i skattemeldingen, for eksempel all formue og inntekt i utlandet.
 • Mange vil fremdeles motta skattemeldingen i gammelt format. Dette gjelder for eksempel næringsdrivende og deres ektefeller, og alle som pleier å motta skattemeldingen på papir. De vil få skattemelding i gammelt format fra 31. mars, enten digitalt eller på papir i postkassen.
 • Du kan ikke selv velge om du får den nye skattemeldingen eller skattemeldingen i gammelt format. Det er styrt av hva Skatteetaten vet om dine skattemessige forhold.
 • Næringsdrivende og deres ektefeller mottar skattemeldingen 31. mars.

Her kan du se video av presentasjonen av skattemeldingen

Statsbudsjettet 2019

Finansminister Siv Jensen (Frp) Foto: Jan-Erik Østlie

Finansminister Siv Jensen la mandag 8. oktober frem forslaget til statsbudsjett for 2019. Sannsynligheten er nok veldig liten for at det endelige innholdet blir nøyaktig slik som det ble lagt frem i dag.

Skattebegrensning
Skattytere med lav inntekt og formue kan i dag på visse vilkår – og etter en skjønnsmessig vurdering – få skatten begrenset (skatteloven § 17-4). Skattyter må i slike tilfeller selv søke om skattebegrensning ved innlevering av skattemeldingen. Regjeringen foreslår nå å lukke skattebegrensningsregelen i § 17-4 for nye brukere. Det foreslås samtidig at ordningen videreføres for eksisterende brukere. Dette er kanskje en liten og unnseelig endring, men prinsipielt er den svært uheldig. Årsaken er at man fraviker prinsippet om at like tilfeller behandles likt. Man har ikke likhet for loven når to personer med helt lik inntekt og formue betaler ulik skatt.

Skatteregler for verger

Vergemål

 • Sktl. § 5-1, § 5-10 § 5-15 og § 6-1

1 Om vergemål

Vergemål reguleres av lov 26. mars 2010 nr. 3 om vergemål (vergemålsloven). Personer under 18 år vil alltid være under vergemål.Personer som er 18 år eller eldre kan være satt under vergemål etter vergemålsloven kapittel 4, jf. vergemålsloven § 2. Vergemålet kan omfatte personlige forhold, økonomiske forhold eller begge deler, jf. vergemålsloven § 21 annet ledd. Et vergemål kan ha forskjellig omfang, men skal ikke være mer omfattende enn nødvendig.Selv om vedkommende er satt under vergemål, kan vedkommende ha den rettslige handleevnen i behold.Fratakelse av rettslig handleevne kan også være begrenset til bestemte områder. På det økonomiske området kan fratakelse av rettslig handleevne være begrenset til å gjelde bestemte eiendeler eller bestemte disposisjoner, jf. vergemålsloven § 22 annet ledd.Omfanget av vergemålet vil være bestemt i vedtaket om å sette vedkommende under vergemål. Er skattyteren fratatt den rettslige handleevnen, skal dette være registrert bl.a. i folkeregisteret, jf. vergemålsloven § 77 første ledd bokstav e.Vergemålsloven gir også i visse tilfeller andre rett til å opptre på vegne av skattyter uten at vedkommende er satt under vergemål. Om dette, se Skatteforvaltningshåndboken, omtalen av sktfvl. § 5-3.

2 Ivaretakelse av skattyters interesser i forhold til skattemyndighetene

2.1 Mindreårige

Den mindreårige kan i utgangspunktet opptre selv i forhold til skattemyndighetene vedrørende formue og inntekt som vedkommende skattlegges selvstendig for. Vergen kan også opptre på vegne av den mindreårige i disse forholdene. Foreldrene må opptre overfor skattemyndighetene i forhold som gjelder formue og inntekt som skattlegges hos foreldrene.Om vergens og den mindreåriges plikt til å levere skattemelding, se Skatteforvaltningshåndboken, omtalen av sktfvl. §§ 8-2 og 8-13.Om vergens og den mindreåriges rett til klage på skattefastsettingen, se Skatteforvaltningshåndboken, omtalen av sktfvl. § 5-3.

2.2 Voksne som er satt under vergemål

Er skattyter satt under vergemål, kan vergen i kraft av sitt oppdrag som verge opptre på dennes vegne overfor skattemyndighetene. Dette gjelder selv om skattyter ikke er fratatt sin rettslige handleevne. Om plikten til å levere skattemelding på vegne av den som er satt under vergemål, se Skatteforvaltningshåndboken. Hvis den som er satt under vergemål ikke er fratatt sin rettslige handleevne, kan vedkommende selv også opptre i forhold til skattemyndighetene.Om retten til å klage på vegne av den som er satt under vergemål, se Skatteforvaltningshåndboken.

3 Godtgjørelse til verger

3.1 Inntekt

I visse tilfeller ytes det godtgjørelse til vergen etter avtale med fylkesmannen, se vergemålsloven § 30, jf. forskrift til vergemålsloven 15. februar 2013 nr. 201 (vergemålsforskriften) § 16. Godtgjørelsen kan gjelde et fast beløp, eller en godtgjøring etter timesats. Godtgjørelsen vil være skattepliktig som lønn for vergen når vergeoppdraget ikke er utført som ledd i næringsvirksomhet, jf. sktl. § 5-10. Godtgjørelse som ikke overstiger kr 6 000 i løpet av et inntektsår skal ikke innrapporteres, jf. sktfvfs. § 7-2-1 første ledd, og er derfor skattefri i medhold av sktl. § 5-15 første ledd bokstav i. Beløpsgrensen gjelder uavhengig av om godtgjørelsen dekkes av den vergetrengende selv eller av fylkesmannen. Har vergen flere vergeoppdrag som dekkes av samme fylkesmann, gjelder beløpsgrensen for den samlede godtgjørelsen fra denne fylkesmannen. Lønn til verge fra fylkesmannen kan innrapporteres selv om lønnen i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 6 000 og derfor blir skattefri for vergen. I slike tilfeller vil det innrapporterte beløpet likevel ikke bli forhåndsutfylt på skattemeldingenEr vergeoppdraget utført som ledd i næringsvirksomhet, jf. sktl. § 5-30, gjelder ingen nedre beløpsgrense for skatteplikt.Vergen har også krav på en fast årlig sats fastsatt av den sentrale vergemålsmyndighet til dekning av utgifter, jf. vergemålsforskriften § 18. Hvis utgiftene i vesentlig grad overstiger den faste utgiftsdekningen, kan fylkesmannen fastsette en høyere sats. Slik utgiftsdekning anses medgått til dekning av vergens utgifter, slik at det ikke oppstår skatteplikt. Er vergeoppdraget utført som ledd i næringsvirksomhet, skal kostnadene føres i regnskapet. Utgiftsdekningen behandles da som virksomhetsinntekt.

3.13 Godtgjørelse til verge

Godtgjørelse til verge etter vergemålsloven § 30 som dekkes av den vergetrengende, er fritatt for arbeidsgiveravgift i samme utstrekning som lønnet arbeid i privat hjem og fritidsbolig, jf. forskrift om avgrensning av arbeidsgiveravgiftsfritaket etter ftrl. § 23-2 syvende ledd for private arbeidsoppdrag i hjemmet mv. § 2 tredje ledd. Fritaket gjelder selv om den vergetrengende krever inntektsfradrag for godtgjørelsen. Beløpsgrensen på kr 60 000 gjelder felles for godtgjørelse til verge og for godtgjørelse for privat arbeid i hjemmet.

3.2 Arbeidsgiveravgift

Om fritak for arbeidsgiveravgift for godtgjørelse til verge etter vergemålsloven § 30 som dekkes av den vergetrengende selv, se emnet «Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag»pkt. 3.13. Lønn til verge betalt av fylkesmannen inngår i grunnlaget for arbeidsgiveravgift.

3.3 Fradrag

Den som er satt under vergemål har plikt til å dekke kostnadene til vergen selv hvis vedkommende har en formue eller inntekt som overstiger grensene i vergemålsforskriften § 19 første og annet ledd. I visse tilfeller kan fylkesmannen beslutte at kostnadene skal dekkes av det offentlige selv om formues- og inntektsgrensene er overskredet.Kostnader til verge som den vergetrengende selv dekker, vil være fradragsberettigede etter sktl. § 6-1. I praksis gis det fradrag selv om kostnadene ikke har tilknytning til en bestemt skattepliktig inntekt, jf. Utv. I side 1019 (Riksskattestyret). Fradraget inngår ikke i et eventuelt minstefradrag. Forvaltningsgebyr knyttet til forvaltning av vedkommendes eiendeler vil også være fradragsberettiget.
X

Glemt passord?

Bli medlem