Ved å digitalisere vergefullmaktene, kan disse brukes til digital identifisering, og gjøre det mulig for en verge å bruke digitale selvbetjeningsløsninger på vegne av personen han eller hun er verge for.

Fullmaktene gjøres tilgjengelig via folkeregisteret. Arbeidet startet i 2020 og fortsetter i 2021. Prosjektet er støttet av Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning.

Digitale fullmakter og Statens sivilrettsforvaltning (SRF)

SRF har laget et rammeverk for fullmaktene for at disse skal kunne leses digitalt. Dette gjør det også lettere å tolke fullmaktene for virksomhetene vergene er i kontakt med.

Samtidig utarbeider SRF mer presise definisjoner som kan brukes for å angi hva vergemålet omfatter. Vi lager også en digital løsning som skal legge til rette for at statsforvalteren raskere skal få tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å vurdere om vergemålet skal endres.