E-læringskurs om vergemål

Kilde: Statens sivilrettsforvaltning

Alle verger skal gjennomføre et introduksjonskurs for nye verger som gir en grunnleggende innføring i en rekke av temaene som kan bli aktuelle i et vergemål. Kurset ligger på vergemålsordningens egen kursportal, hvor vergene logger inn via Mine vergemål.

På den samme kursportalen ligger også en rekke andre kurs som er relevant for verger. Noen av kursene handler om grunnleggende av for eksempel samtalemetodikk og negativ sosial kontroll, mens andre kurs handler om hvordan en løser mer spesifikke temaer som kapitalforvaltning eller hva som er vergens oppgaver i forbindelse med arveoppgjør.

Introduksjonskurset for nye verger
Introduksjonskurset for nye verger

Introduksjonskurset for nye verger er også mulig å prøve ut som gjestebruker for pårørende eller andre som har interesse for vergemål. Du logger i såfall inn via kurs.vergemal.no. Brukernavn er gjest og passord er vergemål1(Idet introduksjonskurset er obligatorisk for nye verger, anbefaler vi den som er verge å ta kurset med sin egen bruker gjennom Mine vergemål, hvis ikke vil det ikke bli registrert at du har tatt kurset, og du vil måtte ta det på nytt.)

 

X

Glemt passord?

Bli medlem