Ekstra utbetaling som hjelp til å dekke høye strømutgifter

Stortinget har vedtatt at de som mottok bostøtte for februar 2019, får en ekstra utbetaling på 2 950 kroner. Er det flere i husstanden, øker utbetalingen med 120 kroner for hver person som bor i husstanden. Ekstrastøtten blir utbetalt før påske.

Alle mottakere vil få vedtak om ekstrautbetalingen. Det er klageadgang på vedtaket, men siden beløpets størrelse er fastsatt, så vil en klage på dette grunnlaget ikke føre fram. Hvis søker hevder det bor flere personer i husstanden, må søker klage på det ordinære vedtaket for februar. Etterbehandlede saker og klagesaker for februar 2019, får utbetalt ekstrastøtten når saken er behandlet.

Spesielt om saker med transport (utbetaling til kommunen)

Ekstrastøtten blir utbetalt til den enkelte søker, uavhengig av om det er registrert transport på saken eller om søker har restkrav som følge av ny beregning.

I en del saker med transport, er søkers kontonummer ikke registrert. Vi ber derfor kommunen sjekke at det er registrert kontonummer i saker som hadde transport for februar, og kontakte søker hvis det mangler. Søker kan selv registrere eller endre kontonummeret ved å logge inn på husbanken.no.

X

Glemt passord?

Bli medlem