Elektronisk ID

Ulike sikkerhetsnivå

De digitale tjenestene har ulikt sikkerhetsnivå. Det er den virksomheten som eier tjenesten som bestemmer hvilket sikkerhetsnivå tjenesten deres skal ha – mellomhøyt eller høyeste sikkerhetsnivå. Dette bestemmes ut i fra hvilke konsekvenser uheldige hendelser vil få for bruker og virksomheten.

Mellomhøyt sikkerhetsnivå (nivå 3)
MinID gir innlogging til tjenester med mellomhøyt sikkerhetsnivå. Den har en to-faktors sikkerhetsløsning som består av fødselsnummer og personlig passord, samt noe brukeren har. For MinID er dette engangskoder på SMS eller PIN-koder fra et tilsendt kodebrev.

Høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4)
BankID, BankID på mobil, Buypass og Commfides leverer elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå. Dette er som MinID en to-faktorløsning, i tillegg blir e-ID-en utlevert ved personlig oppmøte og legitimering, for å unngå at kodegeneratoren til BankID, smartkortet til Buypass eller USB-pinnen til Commfides havner i feil hender.

Med høyeste sikkerhetsnivå får du blant annet tilgang til helseopplysninger. Er du innlogget med MinID, men ønsker å logge deg inn på en tjeneste som krever et høyere sikkerhetsnivå, må du logge deg inn på nytt med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

Hva betyr sikkerhetsnivå 4?

BankID, BankID på mobil og Buypass leverer elektronisk ID på sikkerhetsnivå 4. Sikkerhetsnivå 4 er det høyeste nivået for sikkerhet for autentisering i elektronisk kommunikasjon og som gir tilgang til offentlige tjenester. Med elektronisk ID beviser du på en trygg og sikker måte hvem du er når du bruker tjenester på nett.

 

Gradvis overgang til kommunikasjon på nett

Reservasjoner vil fremgå i et felles register for stat og kommune. Det vil ta noe tid før alle statlige virksomheter og alle kommuner tar registeret i bruk. Fra 1. januar 2016 er det obligatorisk for stat og kommune å undersøke i dette registeret om du har reservert deg mot kommunikasjon på nett. Statlige virksomheter og kommuner må frem til de tar registeret i bruk, ha ditt samtykke for å kunne kommunisere med deg på nett.

For å få utført tenester frå stat og kommune på nett må du ha ein elektronisk ID, e-ID, for å kunne logge deg inn. Ein elektronisk ID er eit identitetsbevis som bekreftar at du er den du gir deg ut for å vere.

Skaff deg ein elektronisk ID
Du kan velje mellom fem alternativ for elektronisk ID når du skal logge inn til tenester frå det offentlege: MinID, BankID, Buypass, Commfides og BankID på mobil.

Velg digital postkasse

Kommunen og statlige etater ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Lurer du på hvilken postkasse du skal velge? Det viktigste er at du oppretter en digital postkasse hos Digipost eller e-Boks, slik at du kan motta post fra det offentlige digitalt.

 

e-boks_logo_3

Eksempler: Bank og finans

 • Alektum Inkasso
 • CreditSafe Norway
 • Danske Bank
 • DNB
 • Lexus Financial Services
 • Lindorff
 • Nordea
 • Nordea Finans
 • Toyota Financial Services
posten_logo_3

DnB har sin egen postkasse

NAV har eget system- Elektronisk aktivitetsplan

Kommune - SvarUT?

Viktige aktører for verger - vi kan bruke min ID

 • NAV
 • Skatteetaten
 • Folkeregisterer
 • Kommuner - Boligkontoret
 • Statens innkrevingssentral, trekk
 • helsenorge - bytte fastlege, Europeisk helsetrygdkort, Frikort for helsetjenester
 • Husbanken
 • Lånekassen
 • Helfo
 • Kartverket - seeiendom.no
 • Statens vegvesen
 • UDI og UNE -
 • Melin Collectors

Bør utarbeides - offentlig gjeldsregister

X

Glemt passord?

Bli medlem