Erstatningskrav mot hjelpeverge

Erstatningskrav mot hjelpeverge

Av.: Christer Alexander Jenson

 Christer Alexander Jenson

Christer Alexander Jenson

Frostating lagmannsrett har i dom 28. februar 2019 (LF-2018-83339) avgjort et erstatningskrav mot en hjelpeverge. Krav om erstatning ble reist av testamentsarvinger, som mente at gaver klienten hadde delt ut i live hadde tappet henne for midler og at dette var vergen erstatningsansvarlig for.

Lagmannsretten gir tydelig uttrykk for at vergen ikke kan holdes ansvarlig for klientens disposisjoner i kraft av klientens egen rettslige handleevne, selv ikke når vergen (og overformynderiet) har bekreftet/signert dokumenter.

Fra et praktisk perspektiv vil det si at når vergen gjør noe etter klientens instruks virker dette som hovedregel ansvarsbefriende med tanke på erstatningsansvar overfor klienten. Man må derfor være oppmerksom på når man gjør noe av eget tiltak, og når man gjør noe etter instruks. Klienten kan instruere deg om å gjøre dumme ting uten å kunne holde deg ansvarlig etterpå.


 

Sammendrag fra Lovdata
Et ektepar var i testament innsatt som enearvinger etter en barnløs enke. Hun døde 95 år gammel. De siste årene hadde hun hjelpeverge. Paret reiste erstatningskrav mot kommunen som overformynder, mot hjelpevergen og avdødes nevø. Paret hevdet forgjeves at kvinnens livsdisposisjoner var ugyldige – pengegaver på kr 650 000 til veldedige formål og overdragelse av faste eiendommer til nevø.

Les dommen her

X

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord