FasteVerger.no – Innleder på kurs i samtalemetodikk

Fylkesmennene landet over kurser i disse dager sine verger i samtalemetodikken  Med den andre FOR ØYE. Fylkesmannen i Oslo og Viken  avholdt kurs for sine verger i Drammen, Moss og Oslo 19-26 september.

Liv Brauer
Liv Brauer - med den andre FOR ØYE

Liv Brauer fra SRF var med FasteVerger.no ut i felten over flere dager.  Hun fikk se mange av de utfordringen vi har i våre møter og så hvordan kommunikasjon og dialog påvirker samtalene og samarbeidet mellom verge og vergehaver.  Vi, Einar og Carl Christian, begge erfarne verger erfarte hvordan vi kunne tilpasse vår dialog og bli bedre når vi kommuniserer med våre vergehavere.

Verger jobber ofte alene og det er ikke alltid man har muligheten til å få konstruktive tilbakemeldinger på egen fremferd.  Kurset Liv tilbyr er ingen fasit, men en mulighet til læring  og selvinnsikt i hvordan å møte våre vergehavere på best mulig måte – med rammebetingelser som ikke alltid er lette.

Vi oppfordrer våre brukere til å delta på kursene som tilbys – vi har alle ulike behov og i det ulike muligheter for læring

Carl Christian og Einar

X

Glemt passord?

Bli medlem