Kredittsperre

Kredittsperrer – etablering ved oppstart av vergemålet

Med få unntak bør alle personer under vergemål registreres med frivillig kredittsperre. Eldre kan være mer utsatt for svindel/misbruk og yngre klienter har ofte utfordring med etablering av kundeforhold som vergen ikke kjenner til.

Når sperrene er etablert er det en god sikkerhet for klienten og gir vergen forutsigbarhet. Dersom det er behov for inngåelse av nye avtaler som krever kredittvurdering må vergen avklare med selskapet om hvilket kredittbyrå som benyttes og oppheve denne til avtalen er etablert

Det er å anbefale å ha en samlet oversikt over alle koder for opphevelse av sperrene.  Dersom vergemålet opphører ønsker klienten ofte at vergen opphever disse.

Her kan du laste ned et eksempel av for etablering av kredittsperre.

Det kan også sendes en felles e-post til de respektive

 

Selskap som kan kredittvurdere

Bisnode

Sperretjeneste

E-post:  ksp.no@bisnode.com

Telefon: 22 45 93 40

Postadresse: Bisnode, avd. Databank, Postboks 1419 Vika, 0115 Oslo

Creditsafe

Sperretjeneste

Telefon: 800 24 722

E-post: info@creditsafe.no

Postadresse: Creditsafe Norge, Box 320, 412 50 Gøteborg, Sverige

Experian

Sperretjeneste: Sperretjeneste

Telefon: 815 55 420

Fax: 850 20 218

E-post:database@no.experian.com

Postadresse: Postboks 5275 Majorstuen, 0303 Oslo

EVRY

Telefon: 06500

E-post: onlineservice@evry.com

Postadresse: Postboks 1330 Fornebu

 

X

Glemt passord?

Bli medlem