Kurs for Faste Verger

Kurs for Faste Verger

Onsdag 24. oktober var FasteVerger.no i Moss og hadde kurs for Fylkets faste vergekorps. Tema for kvelden var «En effektiv vergehverdag»

Daglig leder Carl Christian Ribe
Daglig leder i FasteVerger AS Carl Christian Ribe

Vi faste verger ser daglig behov for å jobbe effektivt og bruke teknologi for å oppnå dette. Vi må bruke tid der det skaper verdi for våre vergehavere og bruke mindre tid på byråkrati og kontorarbeid når mulig. Hvordan få mest mulig kvalitetsmessig vergearbeid ut av en arbeidsdag ?  2,5 time med rutiner- programmer- utstyr og «best practicie» råd og veiledning.

De faste vergene i  Østfold representerte fra 5-100 oppdrag og hadde ikke uventet ulik kjennskap og nytte av teknologi. Stor variasjon i antall oppdrag gir også ulik interesse og behov for effektiviserende tiltak. Et kurs som dette er mer en kilde til ideer om hvordan man kan supplere egne rutiner og systemer med erfaringer gjort av andre.

Det ble en interessant kveld også for oss. Morsomt med et så engasjert vergekorps og  god to-veis kommunikasjon med mange spørsmål underveis.  Stor interesse for det nye programmet Super-Office Verge samt sikring av data. Også i Østfold opplevde vi at embetene har ulik praksis på flere områder. Det gir nyttig læring på tvers av embetene.  Det kommer en egen artikkel om Østfolds praksis om Tvungen Forvaltning via NAV som mulig stopp før evt fratakelse.

Det er alltid lærerikt å komme rundt i Norge  og dele erfaringer. Tror du ditt embete kan ha ønske om besøk ?  Vi har tre kurs/ foredrag som er aktuelle nå

  1. «Introduksjonskurs for nye verger» – 2 -3 timer. Praktisk – «Hands-on» for å gi nye verger god fart inn i oppgaven
  2. «En effektiv vergehverdag»  2,5 t – Fokus på rutiner og bruk av teknologi for å gi mest mulig vergearbeidet med kvalitet ut av en arbeidshverdag
  3. «Vergen i 2018 – en Moderne Florence Nightingale eller Hjelperen fra Helvete ? 2-3 timer »  -  Rolleforståelse ved utøvelsen av vergerollen for ulike vergehaver gruppe – med særlig fokus på «reel vilje» og dagnes tolkninger av vergelovverket.
X

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord