Privat omsorg i og utenfor hjemmet

Trenger en du er verge for litt ekstra omsorg og bistand i hverdagen?

Med den nye vergemålsloven ble det begrensninger i hva vergen kan og skal gjøre. Derimot endret ikke behovet seg. Mange vergehavere, særlig eldre på sykehjem og  i egen bolig, ønsker supplerende bistand til de kommunale tjenestene som ytes.

Privat omsorg i og utenfor hjemmet kan hjelpe deg som verge til å gi de eldre en enklere og hyggeligere hverdag.
Vi besøker eldre og andre trengende på sykehjem, og i deres private hjem. Vi handler, drar på utflukter og har den gode samtalen.
Vi tilpasser alle oppdrag til hva din klient trenger og ønsker. Hos oss forholder din klient seg til en person som kommer til avtalt tid og dag. Det lages egen oppdragsavtale hvor pris, omfang og fakturering avtales.
Vi har kvalifisert personell i hele Oslo, Akershus og deler av Buskerud.

 

Etter over 15 år i næringslivet fant Hege Nordquelle ut at hun heller ville jobbe med mennesker. Sensommeren 2002 ble starten på Privat Omsorg i og Utenfor Hjemmet – et tilbud til de som trenger litt ekstra hjelp eller omsorg utover hva det offentlige kan gi.

Formålet er først og fremst å yte hjelp til dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet. Vårt mål er å yte god service tilpasset ditt behov. Hos oss blir du kjent med en dyktig medarbeider som kommet til avtalt tid og dag.

nitativtaker Hege Nordquelle er utdannet Diplom/Markedsøkonom fra BI, Norges Markedsføringsskole.
Initativtaker Hege Nordquelle

Initativtaker Hege Nordquelle er utdannet Diplom/Markedsøkonom fra BI, Norges Markedsføringsskole. Hun har hatt flere ledende posisjoner i næringslivet som blandt annet markedssjef og daglig leder.

Formålet er først og fremst å yte hjelp til dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet. Vårt mål er å yte god service tilpasset ditt behov. Hos oss blir du kjent med en dyktig medarbeider som kommet til avtalt tid og dag.

  • Avlastning og tilsyn for pårørende
  • Sykepleietjenester
  • Sykehjemsbesøk
  • Matlaging
  • En å snakke med
  • Høytlesning
  • Kjøring
  • Følge til lege, apotek, o.l.
  • Heldøgnomsorg

Privat Omsorg er knyttet opp til profesjonelle aktører innen fotpleie, frisør, massasje, fysioterapi etc.

X

Glemt passord?

Bli medlem