Fullstendighetserklæringen har tidligere vært et skjema som er benyttet både til årlig vergeregnskap og til bruk ved avsluttende vergeregnskap gjennom året. En avkrysningsmulighet i starten av skjemaet indikerte om det var årlig eller avsluttende vergeregnskap. Nå er skjemaet splittet i to varianter, slik at det ene gjelder for årlig vergeregnskap, mens det andre gjelder for avsluttende vergeregnskap. Se linker til de to skjemaene nedenfor:

Lenke til årlig skjema:

Lente til avsluttende skjema: