Om FasteVerger

FasteVerger.no er aksjeselskap som driver en nettportal for alle verger oppnevnt av Fylkesmennene i Norge. FasteVerger.no skal skal gi aktuelt, nyttig og oppdatert informasjon.

  • Verdier. Tillit, etterrettelighet, aktuelt, nyttig, oppdatert, informativt, fellesskap
  • Posisjon. Vær førstevalgte nettsted for fasteverger
  • Visjon. Være ledende portal for alle verger i hele Norge
  • Grunnidé.  Skape entusiasme, stolthet og glede rundt det å være verge. Sammen er vi sterke
  • Etterlatt inntrykk. Entusiasme, trygghet og stolthet

Carl Christian Ribe og Einar Carlsen står bak FasteVerger.no  De er erfarne faste verger for Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Buskerud og Vestfold.  Gjennom FasteVerger.no er målet å bidra med kunnskap og erfaringer som alle verger i Norge kan nyte godt av.  Gjennom Fasteverge.no driver de aktiv kurs og foredragsvirksomhet i offentlig og privat sektor om utøvelse av vergemål.

car_Christian-Ribe

Carl Christian Ribe

Carl Christian er økonom med bakgrunn fra Operations i bank og finans.  Han har vært verge siden 2009  og har vergemål i kategoriene Voksne, Psykiatri og Rus.  Carl Christian holder kurs for verger i porteføljestyring og kontrollrutiner samt etikk og rolleforståelse i utøvelsen av vergemålet. Foredraget – Vergemål i Norge i dag – Florence Nightingale eller Hjelperen fra Helvete ? er etterspurt  på fagsamlinger i offentlig og privat sektor for grupper med samhandling inn mot vergemålsområdet.

einar_Carlsen

Einar Olav Carlsen

Einar har vært fast verge for Fylkesmannen i Oslo og Akershus siden 2013. Einar har mange års erfaring fra næringslivet, blant annet 10 år som hotelldirektør ved Linne Hotel i Oslo. Einar er i dag daglig leder av MakeMyWeb som leverer ulike datatjenester til næringslivet.

X

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord