Opphør av vergemål- c/o adresse må meldes til Folkeregisteret

Fra gammelt av har folkeregisteret, for en person med verge, manuelt lagt til verge i feltet for personens postadresse. Dette blir nå endret. Fremover vil vergen i nye og endrede saker registreres i et eget felt, og en eventuell postadresseendring må vergen aktivt sende til folkeregisteret. 

Den nye registreringsmåten i folkeregisteret er imidlertid ikke på plass ennå. Dette medfører at det i en overgangsperiode vil være aktører som ikke har tilstrekkelig tilgang til informasjon om oppnevnte verger. Per nå må vergene, overfor andre aktører, legitimere seg som verge med vergefullmakten. Statens sivilrettsforvaltning (SRF) jobber med å få på plass den fremtidige løsningen så fort som mulig.

 Hvilken betydning har dette for deg som er verge?

  • Personen med verge får ikke lenger automatisk oppført en c/o-adresse (vergens adresse) ved vergeoppnevnelsen. Dette gjelder nye og endrede saker.
  • Vergen må aktivt endre personens postadresse når det er påkrevd og/eller når avtale er inngått om at vergehavers post skal omadresseres til vergen.
  • Ved avslutning av vergemål må tidligere vergehaver be skatteetaten om å få fjernet tillagt postadresse, eventuelt med bistand fra avtroppende verge, dersom de ikke selv er i stand til å gjøre dette.

Fremgangsmåte for å endre postadresse
Folkeregisteret har opplyst om følgende fremgangsmåte for å be om endring av postadresse elektronisk:

Benytt skjema: Kontaktskjema - Skatteetaten (privatperson) (RF-1306)

Dette skjemaet er definert med private rettigheter, dvs at innsendt henvendelse, mottakskvittering og svar ikke vil kunne sees i Altinn av andre enn deg selv.

Gå til tjenesten hos altinn her

Du kan også:

Se video

OBS - Husk også å melde fra ved opphør av vergemålet

X

Glemt passord?

Bli medlem