Oppstart for Fylkesmannen i Oslo og Viken

Første januar 2019 er det nye fylkesmannsembetet for Oslo og Viken et faktum. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland gleder seg.

Det er de tre fylkesmannsembetene i Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud som blir slått sammen. Det nye embetet blir landets desidert største, med nær 600 ansatte. Fylkesmannen i Oslo og Viken dekker et geografisk område som strekker seg fra Hardangervidda i vest til svenskegrensa i øst. Tallet på kommuner vil være 62 ved årsskiftet 2019, men etter kommunereformen reduseres tallet til 52. Det bor nær 1,9 millioner mennesker i regionen. Det tilsvarer mer enn en tredel av Norges befolkning.

Hovedsete for det nye embetet er Moss, men det skal også være kontorsteder i Drammen og Oslo.

- Jeg gleder meg til å komme i gang med det nye embetet. Fagavdelingene har allerede etablert et godt samarbeid, og vi vil bygge på det beste fra hvert av de tre embetene, sier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Hun ber likevel om forståelse for at ikke alt kommer til å være på plass fra første dag.

- Det er ikke tvil om at vi står overfor store utfordringer når tre organisasjoner nå skal bli én, sier hun

X

Glemt passord?

Bli medlem