Oversendelse av digital post

Vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken skal på vegne av Statens sivilrettsforvaltning sette i gang med en pilot/prøveprosjekt for utsendelse av digital post.

Dette innebærer at de som har bruker hos Digipost og EBoks vil kunne få post fra vergemålsavdelingen digitalt.

Prøveprosjektet starter 01.12.2020.

Vi ber om at verger, vergehavere og andre som mottar digital post fra oss gir oss en tilbakemelding dersom det oppstår utfordringer med oversendelsen. Tilbakemeldingene deres er viktige for hvordan løsningen blir utformet etter prøveperioden.

Ta kontakt på fmov-vergemal@fylkesmannen.no marker i emnefeltet «pilot digital post»

X

Glemt passord?

Bli medlem