PVI INNGÅR SAMARBEIDSAVTALE MED X-POL

Avtale
PVI inngår samarbeidsavtale med X-Pol

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon (PVI) har inngått samarbeidsavtale med X-POL, Skandinavias ledende leverandør av fakta. X-POL, som består av tidligere politifolk, skal i første rekke bistå PVI med metodiske undersøkelser i forbindelse med vergesaker. X-POLs oppgave vil være en metodisk gjennomgang av vergehavers objekt,  utarbeidelse av  standard dokumentasjon som inneholder rapport, foto og inventarliste, samtidig som selskapet kan bistå vergene når situasjonen tilsier det, sier styreleder Hans Jørgen Hægh i PVI.

Profesjonelle verger forvalter verdier for nærmere 30 milliarder kroner fordelt på 60-70 000 løpende saker. Dette er en samfunnsoppgave som PVI ønsker å profesjonalisere ytterligere ved å inngå et samarbeid der X-POL benytter sin kompetanse til undersøkelser, dokumentasjon og sikring av verdier. – Ved dette samarbeidet vil vergene raskere få en oversikt over situasjonen og de verdier som finnes, samt en dokumentasjon som er etterrettelig og uangripelig, sier Hægh.

Ingen vet
Vergene vet aldri hva de møter når de går inn i en bolig første gang. Denne usikkerheten er ikke god å leve med over tid, ikke minst fordi mange har opplevd trusler og mistenkeliggjøring.

– Ved dokumentasjon av de faktiske forhold vil vi gi vergene tilgang til klar og konsis informasjon om de verdiene de skal forvalte, samtidig som vi vil håndtere mange av de ubehagelige situasjonene som vergene må leve med i dag, sier adm dir Øystein Helgesen i X-POL.

Samarbeidsavtalen mellom PVI og X-POL vil være aktiv fra 12. oktober 2018.

For ytterligere informasjon kontakt
Hans Jørgen Hægh, styreleder PVI, på 917 17 758
Øystein Helgesen, adm dir X-POL, på 9014 1516

Fakta PVI:
Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon (PVI) er for faste verger som er oppnevnt av Fylkesmannen.  Organisasjonens målsetning er å bedre vergers arbeidsvilkår  blant annet ved å arbeide for en godtgjørelse som reflekterer vergenes kompetanse og den tjenesten de leverer. PVI er høringsinstans overfor myndighetene.

Fakta X-POL:
X-POL AS ble etablert i 2017 og består av 27 tidligere politifolk, der bakgrunn fra Kripos, Økokrim og PST utgjør kjernekompetansen i selskapet. X-POL kombinerer denne kunnskapen med markedets mest avanserte teknologiske verktøy innen saksbehandling, utredning, gransking, innsamling og håndtering av informasjon. Selskapet fokuserer på sikkerhet i alle ledd for behandling av konfidensiell informasjon, personvern og datasikkerhet.

Les mer om X-pol her

 

X-POL hjelper offentlige og private virksomheter - med objektive utredninger, informasjonsinnhenting og sikkerhetstjenester
X-POL hjelper offentlige og private virksomheter
– med objektive utredninger, informasjonsinnhenting og sikkerhetstjenester

 

X

Glemt passord?

Bli medlem