Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon – PVI

PVIs MEDLEMSFORDELER

Den viktigste fordelen ved å være medlem i PVI er at du da er med å bidra til å få på plass viktige endringer som vil ha stor betydning for deg som profesjonell verge - din stemme teller og du forholder deg ikke passiv.

 

KOMPETANSE HEVING

PVI arrangerer jevnlig møter og kurs for verger. Dette kan være både fysiske eller digitale samlinger. PVI benytter Google Meet til disse eventene. Dette er et gratis møteverktøy som er enkelt å benytte. Her vil du få øke din kompetanse som verge og lære av dyktige verger med lang fartstid
og erfaring. Agenda for kursene er alle relatert til praktisk vergemål og omhandler bl.a. hvordan du kan bli mer effektiv og øke dine inntekter.

TILBUD OM FORSIKRING

Som medlem i PVI har du mulighet til å tegne en ansvarsforsikirng spesielt laget for verger. PVI har fremforhandlet en kollektiv ansvarsforsikring med frivillg tilslutning. Det betyr at du ikke er nødt for å kjøpe forsikringen om du er medlem, men du kan ikke kjøpe denne om du ikke er medlem.

Styret i PVI anbefaler imidlertid alle medlemmer å tegne denne.

Forsikringen håndterer eventuelle rettslige økonomiske krav mot deg som verge om noe skulle skje, og har samme pris uansett antall vergemål du måtte ha. PVI jobber for at forsikringen skal bli lovpålagt på lik linje med flere andre rådgivende profesjoner.

 

MEDLEMSKAP I SMB NORGE

Som medlem i PVI får du ta del i kollektivt medlemskap i SMB Norge og da også alle medlemsfordelene som SMB Norge har for sine meldemmer.
Dette er gode priser på andre typer forsikringer, Telefoni og IT-tjenester, Energi og drivstoff, Rådgivning, Kurs og webinarer, flyreiser og mye mer.

Se SMB Norge sine nettsider for mer informasjon om disse fordelene.

 

NYHETSBREV

Mye er i endring og PVI abbonnerer på viktige kanaler som formidler oppdatering og informasjon relatert til vårt arbeid og virke. I tillegg til at slike oppdatering jevnlig legges ut på vår Facebook side blir også det viktigste formidlet gjennom et kvartalsvis nyhetsbrev. Du vil alltid være oppdatert enten det gjelder lovendringer eller andre saker som får konsekvesner for deg som verge.

 

EGET OMRÅDE PÅ NETTSIDE

Etter hvert vil vi samle nyttig og relevant informasjon på et lukket område på vår nettside. Her vil du kunne finne skjemaer og rutiner, gode råd om "how to" og mye annet. Tanken er at våre mange erfarne medlemmer deler sin kunnskap og erfaring med deg gjennom denne dokumentsamlingen.

 

EGEN APP FOR VERGER

EGEN APP FOR VERGER

PVI har fått utarbeidet en egen app for mobiltelefon, nettbrett og PC/MAC.

Dette er et verktøy som hjelper deg med å effektivt få logget all aktivitet opp mot dine vergehavere. Her kan du effektivt logge tidsbruk, kjøring, reisetid, Bompenger, parkering og andre utgifter du måtte ha relatert til vergemålet eller andre oppdrag hvor registrering og dokumentasjon er viktig. Aktivitet du registrer i appen er umiddelbart tilgjengelig som rapporter i Excel. Rapporter du kan benytte som vedlegg til søknad om timegodtgjøring og kostnadsdekning.  I tillegg får du en fullverdig logg av hva du gjør for dine vergehavere, noe som kan være nyttig om spørsmål og klager skulle dukke opp.

Appen er kun tilgjengelig for medlemmer i PVI.

Mer informasjon om vergeappen

LES mer om hvordan du får dette hjelpeverktøyet

 

LUKKET FACEBOOK GRUPPE

Mye er i endring og PVI abbonnerer på viktige kanaler som formidler oppdatering og informasjon relatert til vårt arbeid og virke. Alt du har behov for å vite og mye mer legges nesten daglig ut på vår Facebook side.

Du vil alltid være oppdatert enten det gjelder lovendringer eller andre saker som får konsekvesner for deg som verge. I tillegg kan du selv legge ut spørsmål om saker og ting du lurer på og de mange erfarne medlemmene hjelper deg til å finne svar og å forstå, samt gir gode råd.

X

Glemt passord?

Bli medlem