PVI

pvi_logo

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon (PVI) er for verger som er oppnevnt av Fylkesmannen. Målsetning er å bedre vergers arbeidsvilkår blant annet ved å arbeide for en godtgjørelse som reflekterer  kompetanse på tjenesten de leverer.

PVI er høringsinstans overfor myndighetene. Vi fremmer krav og ønsker som PVIs årsmøte vedtar.

PVI vil arbeide for at vergers interesser blir ivaretatt ved endringer av lover og forskrifter.

Gå til hjemmesidene

X

Glemt passord?

Bli medlem