Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

Et lite tips i dagens uvirkelige situasjon

Ta en telefon til dine vergehavere og sjekk hvordan de har det - det tar bare etpar minutter på hver og har stor effekt - er min erfaring - vi har en sårbar "kundegruppe»!

PVI har som formål å ivareta de profesjonelle vergenes interesser og rettigheter overfor Fylkesmannsembetene (FM), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Statens Sivilrettsforvaltning (SRF), og andre offentlige organer.  PVI vil fremme sitt formål ved å:

 • Bidra til å utvikle en bærekraftig vergeprofesjonsgruppe.

 • Endre navn som er satt i vergemålsloven fra «faste verger» til «profesjonelle verger»,samt å få ordet «verv» bort fra Vergemålsloven.

 • Arbeide for å få endret vergemålsforskriften med vekt på det som

 • Berører vergers honorarer, herunder timepris/fastpris og timeforbruk på vergehaver

 • Kostnadsdekning,

 • Profesjonsforsikring dekkes av SRF/FM eller JD

 • Utfyllende mandater fra FM herunder arbeidsvilkår, risiko, sikkerhet/fare i forhold til vergehaver

 • PVI’s arbeidsgrupper bør minst være Medlemsservice, IT, Bank, Media ogkommunikasjon samt Honorar gruppe.

 • Få forståelse for at de profesjonelle vergene er en yrkesgruppe, med de sammerettigheter som andre yrkesgrupper.

 • Få gjennomslag for at profesjonelle verger blir tatt med på møter og diskusjonsforum som omhandler profesjonelle vergers interesser, se punkt c.

 • Arbeide for at JD, SRF og FM bevisstgjøres i omfanget av arbeidet som de profesjonellevergene utfører for vergehavere.

 • Arbeide mot offentlige organer for å effektivisere og forbedre vergenes tilganger ioffentlige systemer.

PVI er medlem i Virke. Vi er en en høringsinstans. PVI  er også medlem i SMB Norge. Se mer på virke.no og dinbedrift.no

X

Glemt passord?

Bli medlem