Registeret for digitale verjefullmakter er no klart!

Kilde: vergemal.no
Dette markerer slutten på den tidlegare praksisen der verja måtte sende ei papirfullmakt rundt til bankar og store offentlege aktørar. Snart kan dei fleste av desse aktørane enkelt hente den same informasjonen frå Folkeregisteret. Dette skal gjere verjemålsordninga meir effektiv.
Vi er veldig stolte av løysinga vi har vore med på å få på plass!
X

Glemt passord?

Bli medlem