Målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere. Endringene påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer vil også påvirke de som allerede mottar AAP.

På denne oversiktssiden finner du viktig informasjon over hvordan regelendringene vil påvirke:

Ønsker du en oversikt over alle de viktigste regelendringene som vil gjelde for AAP fra 1. januar 2018, se den utdypende oversikten over de viktigste regelendringene for AAP.

Se også regelverket for AAP som gjelder fram til 1. januar 2018. Siden med regelverk vil bli oppdatert ved årsskiftet 2017/2018.