Som følge av feilen hos Skatteetaten kan noen personer ha fått for lite beregnet uføretrygd eller pensjon fra NAV.

De som kan være rammet av feilen er personer som

  • både har vært i en offentlig gjeldsordning og
  • har mottatt uføretrygd eller pensjonsytelser

Hvis dette gjelder deg, vil du få ytelsen din beregnet på nytt. Du vil få et nytt vedtak og en eventuell etterbetaling fra oss. Du trenger ikke gjøre noe. Når NAV får oppdaterte opplysninger fra Skatteetaten, vil vi omregne ytelsen din.

Du trenger heller ikke å gjøre noe om du har vært i en offentlig gjeldsordning, men ikke mottatt pensjon eller uføretrygd fra oss. Dine pensjonspoeng blir nå oppdatert slik at de er korrekte fra dagen du ønsker å ta ut pensjon eller hvis du får behov for uføretrygd.