Skattetrekk og utbetalingsdatoer i desember

Skattetrekk i desember

Hvis du har lagt inn et frivillig skattetrekk på din ytelse vil dette bli trukket også i juni og desember, med mindre du melder i fra om at det skal stoppes.

Hvis du betaler Svalbardskatt eller kildeskatt, er det ordinært skattetrekk i juni og desember.

Halvt skattetrekk på sykepenger i desember gjelder kun for utbetalinger for desember, og som utbetales i desember.

Se om din ytelse gir rett til feriepenger i år.

Ytelse Skattetrekk juni Skattetrekk desember
Alderspensjon Ordinært skattetrekk Trekkfri
Avtalefestet pensjon (AFP) Ordinært skattetrekk Trekkfri
Arbeidsavklaringspenger Hvilke perioder som er trekkfrie, avhenger av meldesyklusen din. I juni er de to første periodene trekkfrie, det vil si uke 21-22 og 23-24 for de som melder seg for oddetallsuker, eller uke 22-23 og 24-25 for de som melder seg for partallsuker. Trekkfri første meldeperiode - uke 47/48 eller 48/49
Dagpenger Ordinært skattetrekk Trekkfri første meldeperiode -uke 47/48 eller 48/49
Foreldre- og svangerskapspenger Ordinært skattetrekk Halvt skattetrekk
Introduksjonsstønad Ordinært skattetrekk Trekkfri
Kvalifiseringsstønad Trekkfri Halvt skattetrekk
Overgangsstønad Trekkfri Halvt skattetrekk
Pleiepenger, opplæringspenger og omsorgspenger Ordinært skattetrekk Halvt skattetrekk
Supplerende stønad Ordinært skattetrekk Trekkfri
Sykepenger Ordinært skattetrekk Halvt skattetrekk
Uføretrygd Trekkfri Halvt skattetrekk
Ventelønn Trekkfri Halvt skattetrekk
Ytelser til gjenlevende ektefelle Ordinært skattetrekk

Ved kombinasjon uføretrygd og ytelser til gjenlevende ektefelle, er også ytelser til gjenlevende trekkfri i juni.

Trekkfri
Ytelser til tidligere familiepleier Ordinært skattetrekk Trekkfri

 

Utbetalingsdato: 12.12.2019

X

Glemt passord?

Bli medlem