Søknad om legat til økonomisk vanskeligstilte – OSLO

Legater til økonomisk vanskeligstilte består av fire legater: barnelegat, eldrelegat, sykdomslegat og sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte.

Frist for å søke

Søknadsfristen er onsdag 19. april 2023.

Bestill bostedsattest fra Skatteetaten så fort som mulig. Det kan ta flere uker før du mottar denne i postkassen. Bor du alene bestiller du bostedsattest for «Meg selv». Er dere flere i husstanden, må du bestille bostedsattest for «Familien».

Kort om legatene

Sammenslåtte legater til økonomisk vanskeligstilte i Oslo består av fire legater:

 • Barnelegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte barn under 18 år.
 • Eldrelegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte over 60 år.
 • Sykdomslegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte på grunn av sykdom, skade som følge av ulykke eller funksjonshemming.
 • Sosiallegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier.

Størrelsen på midlene du kan motta i 2023:

 • Eldrelegat, sykdomslegat og sosiallegat: Legatporsjonen er 8000 kroner
 • Barnelegat: Hvis du har ett barn er legatporsjonen 7150 kroner. Har du flere barn, får du et tillegg på 650 kroner per barn. Har du to barn blir legatporsjonen 7800 kroner, har du tre barn blir legatporsjonen 8450 kroner osv. Maksimal utdelingsporsjon er 11 050 kroner.

Kriterier for å søke

Kun én i husstanden kan få tildeling fra dette legatet per år. En husstand er alle i familien med samme adresse.

Innkrevingsetaten samordner sine legater, det vil si at hvis du får utbetaling fra dette legatet, kan du ikke få støtte fra de andre legatene i samme kalenderår. For utdanningslegatene er det egne regler for samordning.

Hvem kan søke?

 • Du må være økonomisk vanskeligstilt.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.
 • Du kan bare søke om støtte fra ett av de fire sammenslåtte legatene. Hvilket av dem du vil søke på, velger du inne i søknadsskjemaet.
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.
 • Barnelegatet: barnet kan ikke ha fylt 18 år innen søknadsfristen.
 • Eldrelegatet: du må ha fylt 60 år innen søknadsfristen.

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  • Bostedsattest som viser at søker har bodd i Oslo de siste tre årene. årene. Bor du alene bestiller du bostedsattest for «Meg selv». Er dere flere i husstanden, må du bestille bostedsattest for «Familien». Bostedsattest kan bestilles fra Skatteetaten. Den kan ikke være eldre enn ett år på søknadsfristen. Bestill i god tid, det kan ta flere uker før du mottar attesten i posten.
  • Utskrift av "Grunnlag for skatt 2021" for alle i husstanden som er 18 år eller eldre på søknadsfristen. "Grunnlag for skatt" er en del av skatteoppgjøret for 2021 som du finner i innboksen i Altinn.
  • For sykdomslegatet: Du må legge ved bekreftelse fra lege eller siste utbetalingsslipp for uføretrygd. Dokumentasjonen må være fra desember i fjor eller nyere.
   Dersom du skal legge ved bekreftelse fra lege, må legen fylle ut dette skjemaet: L1930 Bekreftelse fra lege (pdf)
   Ikke send inn annen legeattest, epikriser, resepter eller andre helseopplysninger. Slik dokumentasjon vil bli slettet og vil ikke bli tatt med i vurderingen av søknaden.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsskjema for legatet (logg inn)

  • Du må legge ved alle etterspurte vedlegg når du sender inn søknaden. Mangler det vedlegg, blir ikke søknaden behandlet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknadene behandles

  Innsendt dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din.

 2. Motta svar på søknaden

  Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag.

  Du får svar på søknaden din tre til fire måneder etter at søknadsfristen har gått ut.

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.

Kontaktinformasjon

Innkrevingsetaten

Gå til Innkrevingsetaten

Besøksadresse
Nydalsveien 24
0484 OSLO
Telefon

Chat med Innkrevingsetaten

Kontaktskjema (logg inn)

X

Glemt passord?

Bli medlem