Sør- og Nord-Trøndelag er nå Trøndelag

Fylkesmannsembetene i Sør- og Nord-Trøndelag blir slått sammen til Fylkesmannen i Trøndelag ved årsskiftet. Her finner du informasjon.

Nyttig informasjon

Fra 1.januar 2018 heter vi Fylkesmannen i Trøndelag, med organisasjonsnummer 974 764 350.

Ny kontaktinformasjon

Postadresse:

Fylkesmannen i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer
Tlf: 74 16 80 00

Besøksadresse:

Steinkjer: Statens hus - Strandveien 38
Trondheim: Statens hus, Prinsens gt. 1

Fakturaadresse:

Vi foretrekker å motta elektroniske fakturaer,  EHF-Format: 974764350.

Dersom du ikke kan sende elektronisk faktura, kan du sende i posten på følgende adresse: Fylkesmannen i Trøndelag
Fakturamottak DFØ
Ref: 3810+ initialer (initialer på den som har bestilt varen/tjenesten)
Postboks 4746
7468 Trondheim

Elektroniske kanaler:

E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no
Hjemmeside www.fylkesmannen.no/trondelag

X

Glemt passord?

Bli medlem