Statsbudsjettet 2019

Finansminister Siv Jensen (Frp) Foto: Jan-Erik Østlie

Finansminister Siv Jensen la mandag 8. oktober frem forslaget til statsbudsjett for 2019. Sannsynligheten er nok veldig liten for at det endelige innholdet blir nøyaktig slik som det ble lagt frem i dag.

Skattebegrensning
Skattytere med lav inntekt og formue kan i dag på visse vilkår – og etter en skjønnsmessig vurdering – få skatten begrenset (skatteloven § 17-4). Skattyter må i slike tilfeller selv søke om skattebegrensning ved innlevering av skattemeldingen. Regjeringen foreslår nå å lukke skattebegrensningsregelen i § 17-4 for nye brukere. Det foreslås samtidig at ordningen videreføres for eksisterende brukere. Dette er kanskje en liten og unnseelig endring, men prinsipielt er den svært uheldig. Årsaken er at man fraviker prinsippet om at like tilfeller behandles likt. Man har ikke likhet for loven når to personer med helt lik inntekt og formue betaler ulik skatt.

X

Glemt passord?

Bli medlem