Styringsportalen for fylkesmannen 2019

Fylkesmannen skal i løpet av første tertial 2019 ha laget et system for planlagte og hendelsesbaserte tilsyn. Systemet skal dokumenteres. Fylkesmannen skal i løpet av 2019 føre tilsyn med verger med. Les mer om dette her

I oppdrag 3.3.2.1.6. i tildelingsbrevet. Embetet skal også kort redegjøre for tilsynsarbeidet så langt og planer for gjennomføring av tilsyn med vergene i sitt område resten av året. Les mer her

Styringsportalen inneholder virksomhets- og økonomiinstruks, tildelingsbrev 
og årsrapport for Fylkesmannen. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane utvikler og 
drifter portalen på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer om tilsyn med verger

X

Glemt passord?

Bli medlem