TELEMARK – Kurs for verger høsten 2018

En viktig lovpålagt oppgave for Fylkesmannen er å gi verger nødvendig opplæring og bistand. Som et ledd i dette arrangeres grunnkurs for verger. Kurset blir avholdt på dagtid på to steder i oktober, dvs. i Skien og i Bø i Telemark. 

Fylkesmannen ser det som veldig viktig at vergene tar denne grunnleggende opplæringen. Dette fordi vi ser at mange verger er usikre på hvordan de skal utføre vergeoppdraget og kjenner ikke nok til regelverket. Vi håper derfor at mange har anledning til å delta på dette kurset.

Det vil bli god anledning til å stille spørsmål underveis i løpet av dagen dersom dere har forskjellige spørsmål i tilknytning til vergeoppdraget.

Påmeldingsfrist var 1. oktober 2018

Kurset er gratis og inkluderer bevertning. Fylkesmannen dekker imidlertid ikke kjøregodtgjørelse og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste.

Les mer her

X

Glemt passord?

Bli medlem