I tillegg til å gi informasjon om hva vergemål er og hvordan ordningen fungerer, vil siden også gi informasjon ved endringer i regelverket knyttet til vergemål, og kan være nyttig både for verger, personer som har verge, pårørende og andre som er interessert i spørsmål rundt ordningen.

For å følge siden, kan du trykke på "Liker" inne på Facebooksiden "Vergemål".

Siden tilbyr ikke noe forum for diskusjon, og henvendelser knyttet til enkeltsaker eller spørsmål rundt regelverk vil vi fortsatt henvise videre til statsforvalteren i de enkelte fylkene.

I tillegg vil Statens sivilrettsforvaltning, som er sentral vergemålsmyndighet, være til stede på Twitter fremvoer for å ta en større del i samfunnsdebatten, også på vergemålsområdet. Du kan derfor gjerne også følge Twitterprofilen @Sivilrett.

Personopplysninger, spam eller trusler vil bli slettet fra begge profiler.

Våre profiler på sosiale medier er et prøveprosjekt som vi vil vurdere fortløpende.

Her finner du sidene:

Facebook - Vergemål

Twitter - @SIvilrett