Vergesamling for nye verger 15.oktober 2019

Velkommen til vergesamling for nye verger 2. oktober 2018

Start presentasjon

Last ned PDF

Fylkesmannen pålagt å føre tilsyn med alle verger med 20 eller flere ordinære vergeoppdrag for voksne. Vi har delt alle de faste vergene med dette antallet oppdrag opp i to av tids- og effektivitetshensyn, og du er dermed med i første halvdel. Vedlagt ligger tre dokumenter. Disse er:

  • Informasjon om tilsynet, og hvilke enkeltsaker du skal rapportere til Fylkesmannen i
  • Generell vergerapport for din utøvelse av vergerollen
  • Vergerapport i enkeltsaker (skal benyttes i de fem enkeltsakene du er bedt om å rapportere i)

Har du spørsmål tilknyttet utfyllingen av rapportene eller innsending av disse ta kontakt med undertegnede på 22 00 38 04 eller fmoaahl@fylkesmannen.no eller Karoline Helén Aass på 32 26 69 63 eller fmbukha@fylkesmannen.no.

X

Glemt passord?

Bli medlem