Status SuperOffice VERGE

Vi har fått flere spørsmål omkring status på Super Office – Verge og når det blir tilgjengelig.

Vi har brukt tiden før jul til å få en del nyttig erfaring hva gjelder etablering av avtale med ny bruker, oppstart av ny bruker, opplæring av ny bruker ved hjelp av videoer og veiledning,  rollen til kundeservice Super Office og ikke minst løsningen selv.

Vi har valgt å utsette lansering slik at dere som er interessert vil få en god og tilfredsstillende opplevelse

  • Vi har gjort oss flere erfaringer og diskutert dette med SuperOffice. Vi må gå bort fra en prøvemåned med Super Office – Verge, det er rett og slett for kostbart å sette opp én klient.  Alle kan prøve ut vanlig Super-Office. Se på våre opplæringsvideoer og ut fra det vurdere « Er dette en riktig vei å gå for fremtidens håndtering av vergemål»
  • For å holde kostnader og administrasjon nede vil vi kun tilby ½ -årlig og årlig fakturering
  • Vi har økt prisen noe, da synkronisering mot andre enheter er svært viktig for at dette skal være en løsning som er fremtidsrettet. Dette hadde Super-Office ikke ferdigforhandlet med sin leverandør, men er nå på plass.
  • Flere brukere finner  overføring av kontakter vanskelig og det ser vi også på hvordan kan løses mer smidig.
  • Det har vært mange henvendelser til Super Office - kundeservice. Vi går nå igjennom disse for å se hvordan opplæringsmaterialet kan forbedres.

Det er derimot ikke på ingen måte kommer unna er at det å ta i bruk et CRM system som Super-Office verge er en beslutning om at vil føre til bedre effektivitet og tidsbruk. For å komme dit vil man måtte investere i egen læring og sette av tid til å forstå hvordan systemet fungerer

Vi vil holde dere orientert om fremdriften og ta endelig kontakt om det er noe du lurer på.

Les mer her

X

Glemt passord?

Bli medlem