Møre og Romsdal – Informasjonsmøte for nye faste verjer 16. og 17. oktober 2018

Vil du bli verje?

Fylkesmannen i Møre og Romsdal treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne.

Å være verje er å gje personar med hjelpebehov den hjelp dei måtte trenge innanfor område av personleg og/eller økonomisk art.

Fylkesmannen inviterer til informasjonsmøte for alle som ynskjer å vite meir om verjerolla.

Tid og stad:

  • 16. oktober – Scandic Parken hotel i Ålesund
  • 17. oktober – Høgskulen i Volda

Begge møta har likt innhald.

Økonomi:  Møtet er gratis for deltakarane.

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 8. oktober 2018.  Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytta til påmelding rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

X

Glemt passord?

Bli medlem