Informasjon om skattemeldingen for deg som er verge kan du lese på siden vergens skattemelding.

Skattemeldingen for 2020 blir tilgjengelig på ulike datoer. Noen får den tidlig, andre får den senere. Den skal være tilgjengelig for alle elektronisk 7. april.

Skattemeldingen blir ikke sendt på papir til elektronisk aktive brukere. For de som er reservert mot digital kommunikasjon fra det offentlige starter utsending på papir 7. april.

Skatteetaten foretrekker at vergehavers skattemelding leveres elektronisk. For å få det til må vergehaver delegere tilgang til skattemeldingen for verge. Om vergehaver ikke er i stand til det, kan verge utføre dette på vegne av vergehaver.

Nedenfor går vi gjennom hvordan dette gjøres i praksis.

 1. Postadresse i Folkeregisteret.
  Verge endrer vergehavers folkeregistrerte postadresse ved å gå til skatteetaten.no/postadresse. Verge logger inn med eget fødselsnummer og egen elektroniske id. Legg til vergehavers fødselsnummer og etternavn, slett deg selv og eventuelle andre medlemmer i husttanden. Endre vergehavers postadresse til verges postadresse.
 2. Tilgang til MinID.
  Verge skaffer seg tilgang til vergehavers MinID ved å bestille pinkodebrev fra Digitaliseringsdirektoratet – se fremgangsmåte her:
  Hvordan kan verger få tilgang til klientene sin MinID innlogging
 3. Tildele rolle i Altinn.
  Logg inn som vergehaver på altinn.no.
  Velg MinID og bruk tilsendte PIN-koder fra Digitaliseringsdirektoratet.
  Legg inn dine egne kontaktopplysninger, slik at du for fremtiden mottar varsler som berører vergehaver.
  I Altinn velger du "Profil" i hovedmenyen på toppen.
  Velg "Andre med rettigheter til skjema og tjenester"
  Velg "Legg til ny person eller virksomhet"
  Legg inn både fødselsnummer og etternavn
  Klikk i boksen "Gi nye rettigheter", skriv "RF-1030", velg om det er skattemeldingen for lønnsmottakere eller næringsdrivende du vil gi tilgang til.Neste gang verge skal logge seg inn for å hjelpe en vergehaver med skatteforhold, logger verge inn som seg selv og velger den vergehaver verge skal representere.

Ved opphør av vervet som verge må verge sørge for å slette tildelte roller i Altinn. Verge skal ikke ha disse tilgangene etter oppdraget er avsluttet.

Ved nytt oppdrag, hvor vergehaver har hatt annen verge tidligere er det viktig at ny verge sørger for at tidligere tildelte roller i Altinn slettes. Det er kun oppnevnt verge som skal ha disse tilgangene for vergehaver.

 1. Se, endre og levere skattemeldingen.
  Logg inn på altinn.no og velg den vergehaver verge skal representere. I vergehavers innboks finner verge tilsendt skattemelding som PDF. Skattemeldingen er forhåndsutfylt, men ikke nødvendigvis ferdigutfylt. Verge må kontrollere om vergehavers opplysninger stemmer og er fullstendige. Vær oppmerksom på at når livet endrer seg vil ofte også skatten endres, se skatteetaten.no/livsendringer. I vergehavers innboks finner verge også tjenesten for å endre og levere skattemeldingen i Altinn (RF-1030).Selvbetalende vergehaver har rett til fradrag. Når det er vergehaver selv (ikke Statsforvalter) som har betalt godtgjøring og utgiftsdekning til verge, har vergehaver rett til fradrag for utgiftene i skattemeldingen. Beløpet er ikke forhåndsutfylt. Verge må derfor endre og levere skattemeldingen for vergehaver innen fristen 30. april. Fradragsberettiget beløp er summen vergehaver betalte til verge i 2020. Ved levering i Altinn føres fradraget i skattemeldingens post 3.3.7 Andre fradrag.Dersom det er byttet verge i løpet av året og/eller er betalt til midlertidig verge, vil det være opplysende for Statsforvalter at det i vergehavers skattemelding skrives hvilke beløp som gjelder hvilken verge og for perioden det er betalt for. Teksten skriver du i eget felt når du legger til post 3.3.7 Andre fradrag i skattemeldingen.Ingen endringer, ingen pliktig levering
  Dersom det er Statsforvalter som har betalt godtgjøring og utgiftsdekning til verge, og verge har sjekket og funnet at de forhåndsutfylte opplysningene i vergehavers skattemelding er fullstendige og korrekte, behøver verge ikke å levere vergehavers skattemelding.

Her kan du se Skatteetatens instruksjonsvideo for hvordan du laster ned, endrer og leverer vergehavers skattemelding elektronisk: