Åpningstiden er hverdager 0800-1530. Hvis åpningstiden avviker fra dette, får du beskjed på talemelding.

Vi hjelper deg med status i saken din og veileder deg om rettigheter og plikter. Vi har taushetsplikt om kontakten din med NAV. Hvis andre ringer på vegne av deg, må du gi muntlig samtykke hvis det ikke finnes en skriftlig fullmakt.

Se hva du kan finne svar på selv før du kontakter oss.

Personbruker: 55 55 33 33

  • Tastevalg 1: Sosiale tjenester
  • Tastevalg 2: Arbeidssøker, dagpenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger
  • Tastevalg 3: Foreldrepenger, engangsstønad, svangerskapspenger, barnebidrag, barnetrygd, kontantstøtte, enslig forsørger, pleiepenger og andre familieytelser
  • Tastevalg 4: Uføretrygd og honnørkort
  • Tastevalg 5: Annet

For henvendelser om pleiepenger til pleie av sykt barn, kan du ringe oss alle hverdager mellom klokken 09.00-14.30.

Se spesialnumre under.

Arbeidsgiver: 55 55 33 36
nav.no/bedrift

Lege/behandler: 55 55 33 36
nav.no/lege

Pensjon: 55 55 33 34
Alderspensjon og andre pensjonsordninger
nav.no/alderspensjon

Teknisk brukerstøtte: 55 55 33 39
nav.no/tekniskbrukerstøtte

Eures: (+47) 55 55 33 39
Jobb i Europa
nav.no/eures

Gjeldsrådgivning: 55 55 33 39
nav.no/økonomi

Internasjonalt: (+47) 21 07 37 00
nav.no/utland

Hjelpemidler: 55 55 33 35
nav.no/kontakt-hjelpemidler

Aa-registeret: 400 05 770
nav.no/aa-registeret

Veteraner fra Forsvaret
nav.no/veteraner

Lønnsgaranti: 22 82 20 00
nav.no/lønnsgarantitelefonen

---------------
Har du mistanke om trygdesvindel og ønsker å tipse NAV, kan du ringe oss på telefonnummer 55 55 33 33. Du vil da bli satt over til en saksbehandler som jobber med dette området.
nav.no/trygdesvindel